Ontarios hälsominister öppnar hjälplinje för dödshjälp

10 april 2017
Eric Hoskins, hälsominister i Kanadas provins Ontario, meddelade nyligen att det från maj kommer att finnas en samordningstjänst för läkarassisterat självmord dit patienter kan vända sig om de vill ha dödshjälp. Patienter kommer via tjänsten att få information om vart de kan vända sig, och på så sätt slippa komma i kontakt med läkare, som inte vill ställa upp och ge dödshjälp eller läkarassisterat självmord.

Tjänsten är tänkt att underlätta för patienter att få kontakt med vårdgivare, som inte har något emot att hantera förfrågningar om läkarassisterat självmord. Läs mer >>
– Patienten, anhöriga eller vårdgivare kommer att kunna få kontakt med samordningstjänsten direkt. Genom ett telefonsamtal eller e-post kopplas de direkt till allt som krävs. Om de vill ha hjälp att dö får de hjälp hela vägen igenom, säger hälsominister Eric Hoskins till tidningen The Star.

Den nya tjänsten kommer cirka ett år efter att dödshjälp legaliserades i Kanada. Enligt hälsoministeriet valde 365 medborgare i Ontario att få dödshjälp mellan juni 2016 och 30 mars i år. Redan i juni förra året inrättade hälsovårdsministeriet en telefonlinje för läkare att ringa till för att remittera patienter till läkare som sagt ja till att ge dödshjälp. Enligt riktlinjerna från provinsens läkarförening, College of Physicians and Surgeons, måste läkare ge remiss till en kollega om de inte vill hantera en patients begäran personligen. Läs mer >>

Läkare som har samvetsbetänkligheter mot dödshjälp, har meddelat provinsregeringen att de inte vill kontakta kollegor för en remiss, eftersom de ser det som en hjälp för patienterna att begå självmord. Läs mer >> Lobbygruppen Dying with Dignity har dock aktivt arbetat med att få fram fall där  patienter har mött läkare som sagt nej. En patient vid Catholic Hotel Dieu Hospital i Windsor i Ontario förvägrades dödshjälp och ett annat sjukhus avböjde att ta emot patienten när man erbjöd flytt. Patienten avled av naturliga orsaker innan hon kunde få dödshjälp, och enligt hälsominister Hoskins hade liknande situationer undvikits om det hade funnits en samordningstjänst, som patienten själv kunde kontakta.

– Lagen som reglerar dödshjälp och assisterat självmord i Ontario, innehåller ingenting som befriar läkare från att behöva ge en ”effektiv remiss”. Läkare kommer att tvingas att lämna information om hjälplinjen till patienter som ber om dödshjälp. Att hänvisa människor till hjälplinjen är detsamma som en effektiv remiss. Läkare bör aldrig behöva hänvisa till det numret på något sätt. Om jag remitterar någon till en annan läkare för dödshjälp eller om jag hänvisar någon till hjälplinjen för dödshjälp slutar det med att min patient dör, så vad är skillnaden?, säger Alex Schadenberg, ordförande för den kanadensiska organisationen Euthanasia Prevention Coalition till nyhetstjänsten LifeSiteNews.

Källor: The Star (www.thestar.com) och LifeSiteNews (www.lifesitenews.com)