Ordensgeneral för orden som tillåtit dödshjälp vid sina sjukhus i intervju

08 maj 2017
Det väckte stor uppmärksamhet i Belgien förra veckan när det blev känt att styrelsen för en grupp psykiatriska sjukhem, som ägs av en katolsk orden, nu kommer att tillåta dödshjälp på hemmen. Ordens ledare, broder René Stockman, som är uttalad motståndare till dödshjälp, reagerade starkt på nyheten och uttalar sig nu i en lång intervju, som vi återger delar av.

Belgaren broder René Stockman leder ordensgemenskapen Broeders van Liefde (Barmhärtighetsbröderna), en belgisk orden som grundades i början på 1800-talet, från sitt säte i Rom. Han har varit en av Belgiens mest profilerade motståndare till legaliserad dödshjälp, och efter uppståndelsen över att hans ordensbröder i Belgien nu tillåter dödshjälp vid ordens hem (läs mer >>), uttalar han sig i en lång intervju med bloggen MercatorNet. Broder Stockman berättar att det inte är första gången en katolsk institution byter hållning vad gäller dödshjälp, men det faktum att det inte rör sig om en enskild institution utan en grupp av 15 sjukhem, som formellt genom ett styrelsebeslut öppnat för dödshjälp, gör det som hänt unikt. Han framhåller, att beslutet inte på något sätt kan rättfärdiggöras utifrån ett kristet synsätt.

Broder Stockman berättar hur man hittills agerat om någon patient begärt dödshjälp: genom att ta frågan på yttersta allvar och göra allt för att få henne att ändra sig. I de fall det inte lyckats har patienten flyttats till en annan plats utanför sjukhuset där dödshjälp har getts av någon som inte arbetat vid sjukhuset, allt för att skicka en viktig signal om att dödshjälp inte är möjligt vid ordens sjukhus.

Eftersom orden ansvarar för totalt 15 psykiatriska sjukhus med över 5 000 patienter ligger en betydande del av de psykiatriska klinikerna i landet under deras ansvar. En fjärdedel av alla psykiatriska kliniker i Belgien tillhör orden och i den norra regionen Flandern utgör de 30 procent. Dessutom ansvarar orden för 105 andra privata och offentliga vårdcentraler och vårdinrättningar för psykiskt sjuka. Endast 100 bröder finns dock kvar i Belgien.

I en annan intervju med den belgiska dagstidningen Katholiek Nieuwsblad säger broder Stockman, att han ända sedan man hörde talas om de belgiska brödernas beslut uppmanat dem att ta avstånd från riktlinjerna, men att ordensledningen fortfarande väntar på deras svar. Han berättar också att man fått ”informellt stöd” från den belgiska biskopskonferensen, men att han förväntar sig att biskopskonferensen kommer med ett officiellt uttalande. Så har ännu inte skett.

Enligt nyhetstjänsten LifeSiteNews har dock Vatikanen redan påbörjat en undersökning av ordens vårdhem i Belgien. Undersökningen leds av Vatikanens statssekreterare kardinal Pietro Parolin.

Källa: MercatorNet (www.mercatornet.com) och LifeSiteNews (www.lifesitenews.com)