Organdonation efter dödshjälp i Kanada

27 mars 2017
Sedan Kanada legaliserade dödshjälp i juni förra året har transplantationskirurger tagit vävnad och organ från 26 avlidna efter dödshjälp i Ontario. Det handlar främst om hornhinnor, hud, hjärtklaffar, ben och senor.

Respekt har tidigare rapporterat om krav från kanadensiska bioetiker på att möjliggöra organdonation efter dödshjälp. Läs mer >> Nu skriver tidningen The National Post att organdonation efter dödshjälp redan har förekommit i 26 fall i provinsen Ontario.

– Om vi accepterar att folk kan fatta beslut om att avsluta sitt liv och om vi accepterar att hjärtdöd är ett gällande kriterium för organdonation, bör det vara acceptabelt, säger James Downar från organisationen Dying with Dignity Canada.

Organdonation efter dödshjälp förekom inte i diskussionerna vid tiden då högsta domstolen fattade beslutet om legalisering, påpekar nyhetstjänsten BioEdge. Läs mer >> Från Belgien och Nederländerna finns 40 rapporterade fall av samordning av organtransplantation från donatorer som fått dödshjälp. Förra året publicerade läkare vid Maastricht University Medical Center och Erasmus University Medical Center i Rotterdam en tvärvetenskaplig handbok om just detta.

Professor Jennifer A. Chandler från universitetet i Ottawa publicerade nyligen en artikel där hon påpekar att kombinationen av organdonation och dödshjälp kan leda till en del svåra frågor inom etik, lagstiftning och samvetsfrihet. Hon undrar t.ex. vad som händer, om en patient begär dödshjälp för att kunna donera organ till en familjemedlem, och påpekar att risken för missbruk är uppenbar. Vad händer om en anhörig uppmanas att godkänna organdonation efter dödshjälp utan att den avlidne har efterlämnat några indikationer på inställning till donation? Vad gäller om transplantationskirurgen har samvetsbetänkligheter – är han eller hon ändå tvungen utföra transplantationen? Och slutligen, vad händer om mottagaren inte vill ta emot ett organ från en dödshjälpspatient?

Källa: BioEdge (www.bioedge.org)