Oväntade mutationer efter genredigering, visar ny studie

08 juni 2017
En nyligen publicerad studie från Columbia University Medical Center i USA avslöjar att den så kallade CRISPR-tekniken kan leda till hundratals oönskade mutationer.

Studien, som publicerats i facktidskriften Nature (doi:10.1038/nmeth.4293), har väckt oro över negativa effekter av att göra förändringar i gener. I studien sekvenserade man hela genomet hos möss som hade genomgått CRISPR-genredigering i tidigare försök som gick ut på att undersöka blindhet. Forskarna letade efter alla mutationer, även dem som bara förändrat en enda nukleotid (de molekylära byggstenar som nukleinsyrorna DNA och RNA är uppbyggda av).

Enligt Kellie Schaefer, medförfattare till studien, hade genomet hos två olika möss som fått genterapi genomgått mer än 1 500 mutationer av enskilda nukleotider och över 100 större genförändringar. Den tidigare studien hade framgångsrikt korrigerat blindhet hos möss men ingen av DNA-mutationerna som hittades hade tidigare förutspåtts av datoralgoritmer, som allmänt används av forskare för att leta efter bieffekter.

Liknande tidigare studier har använt sig av datoralgoritmer för att få fram de områden som sannolikt kommer att påverkas av oönskade mutationer efter genterapi och som man då kan undersöka särskilt detaljerat. Metoden missar dock oväntade mutationer i andra områden i genomet.
– Forskare som inte gör fullständig genomsekvensering för att hitta oönskade effekter kan missa potentiellt viktiga mutationer. Även en enda nukleotidförändring kan få stor effekt, säger Stephen Tsang, oftalmolog och genetiker och medförfattare till studien.

Källa: BioEdge (www.bioedge.org)