Över 1 300 har hittills fått dödshjälp i Kanada

02 maj 2017
Knappt ett år efter att dödshjälp legaliserades i Kanada i juni 2016 publiceras de första siffrorna över antalet döda. Det visar sig att över 1 300 människor som fått dödshjälp officiellt har inrapporterats under de första nio månaderna av legaliseringen, men det verkliga antalet antas vara högre.

Det är den kanadensiska nyhetstjänsten CBC, motsvarigheten till brittiska BBC, som i slutet av april publicerade de första siffrorna för det man kallar ”medically assisted deaths”, vilket omfattar både dödshjälp och assisterat självmord. Efter att ha begärt ut siffror från alla provinser och territorier har CBC sammanställt siffrorna för hela landet, men CBC skriver, att man räknar med att det verkliga antalet som fått dödshjälp är högre, eftersom inte alla provinser har kunnat ge färska siffror.

Statistiken omfattar perioden juni 2016-mars 2017 för alla provinser utom för Quebec, där man visar antalet för dec 2015-dec 2016, eftersom legaliseringen i Quebec skedde ett halvår före resten av landet. Sammantaget var cancer den vanligaste underliggande orsaken till dödshjälp, efterföljt av neurologiska sjukdomar.

Den debatt som utlöstes i Kanada inför legaliseringen av dödshjälp har fortsatt, och bland de motståndare som uttalat sig tydligast återfinns landets katolska biskopskonferens och the Council of Canadians with Disabilities, dvs. funktionshinderrörelsen, samt grupper som värnar äldres rättigheter. Tillsammans har de framhållit, att legalisering och normalisering av dödshjälp sänder ut signaler om att livet för någon som är sjuk, lever med funktionsvariationer eller är äldre, inte är värt att leva. De menar att regeringen snarare borde investera i att förbättra livskvaliteten för utsatta människor, genom att ge mer stöd till dem med funktionsvariationer och till patienter i behov av palliativ vård. Grupperna har också framhållit oro för att människor skall känna sig som en börda för anhöriga och välja dödshjälp, för att de känner att de har den skyldigheten.

CBC har talat med husläkaren Jonathan Reggler i British Columbia, som har gett dödshjälp ett antal gånger och som är ordförande i det medicinska utskottet i föreningen Dying with Dignity. Han säger, att han förstår oron, men att det finns stränga riktlinjer som skall skydda sårbara människor, som att två oberoende läkare eller distriktssjuksköterskor båda måste godkänna en begäran om dödshjälp. Jonathan Reggler, och många andra av dem som förespråkar legaliserat självmord, menar att lagstiftningen snarare är för restriktiv, eftersom den innehåller krav på att döden måste vara ”rimligen förutsägbar”.   

Siffrorna som sammanställts av CBC pekar på att många som begär dödshjälp får avslag. Jonathan Reggler uppskattar, att runt en tredjedel av de patienter han träffat som vill ha dödshjälp inte kan få det, vanligtvis för att deras död inte är ”rimligen förutsägbar” eller för att de inte är fullt beslutskapabla.   

Källa: CBC News (www.cbc.ca/news)