Över hälften av brittiska kvinnor som gjorde abort förra året använde preventivmedel

14 augusti 2017
Enligt aktuell statistik från Storbritanniens största abortkedja British Pregnancy Advisory Service (BPAS) använde mer än hälften av kvinnorna som gjorde abort i Storbritannien förra året minst en typ av preventivmedel.

I statistiken ingår 60 592 kvinnor, som gjorde abort på någon av BPASkliniker. Rapporten konstaterar att 51 procent av kvinnorna som gjorde abort 2016 använde minst en typ av preventivmedel och att en av fyra använde metoder som anses vara de "mest effektiva" formerna, som hormonella p-piller och långverkande metoder som implantat eller spiral.

Rapporten gör gällande att folkhälsoinitiativ, som drivs för att få människor att använda preventivmedel, låter påskina att alla preventivmedel är effektiva. Årligen blir dock nio procent av de kvinnor som använder p-piller gravida, liksom sex procent av dem som använder implantat och en procent av dem med spiral. Oplanerade graviditeter kan inträffa när implantaten är felaktigt införda eller hamnar fel. Rapporten fann också att kvinnor som blev gravida trots hormonella preventivmedel eller långverkande implantat, ofta upptäcker graviditeten senare än andra.

I rapporten heter det vidare att "hormonella preventivmedel kan orsaka biverkningar som kan dölja symptomen på graviditet, som att undertrycka menstruationsblödning helt eller orsaka oregelbundna eller lätta blödningar. Kvinnor som använder en preventivmetod kan inte heller identifiera graviditeten i ett tidigare skede eftersom de, till skillnad från dem som inte använder någon preventivmetod, inte har förväntat sig att bli gravida".

I en kommentar till rapporten ser BPAS vd, Ann Furedi, just den falska känslan av trygghet som ett argument för att utöka tillgången till abort: "när man uppmanar kvinnor att använda preventivmedel, ger man dem en känsla av att de kan kontrollera sin fertilitet ... Våra uppgifter visar att kvinnor inte kan kontrollera sin fertilitet enbart genom preventivmedel, till och med när de använder några av de mest effektiva metoderna. Familjeplanering är preventivmedel och abort. Abort är en form av preventivmedel, som kvinnor behöver när deras vanliga metod inte fungerar", anser Ann Furedi.

Storbritannien tillåter abort fram till graviditetsvecka 24 och därefter om kvinnans liv är i fara eller vid allvarlig fosterskada. År 2015 utfördes 185 824 aborter i England och Wales. Nyligen röstade den brittiska läkarföreningen British Medical Association, som representerar majoriteten av de brittiska läkarna, för fullständig avkriminalisering av abort under hela graviditeten. Läs mer >>

Källor: CatholicNewsAgency (www.catholicnewsagency.com) och The Daily Telegraph (www.telegraph.co.uk)