Påtryckningar mot samvetsfrihet vid dödshjälp i Ontario

22 augusti 2017
I den kanadensiska provinsen Ontario har mer än 630 medborgare hittills fått dödshjälp av en sjuksköterska eller läkare. Inga fall har dock förekommit på något av de sjukhus som är knutna till katolska kyrkan. Dödshjälpsförespråkare hävdar nu att eftersom sjukhusen tar emot statliga bidrag måste de även erbjuda dödshjälp, trots laglig samvetsfrihet för sjukvårdsinstitutioner.

Mer än 630 medborgare har fått dödshjälp i den kanadensiska provinsen Ontario, sedan det legaliserades i Kanada 2015. Läkarassisterat självmord förekommer allt oftare och i samma takt även trycket på katolska vårdgivare att överge sitt motstånd. Dödshjälpsförespråkare kräver nu sanktioner mot katolska vårdgivare, särskilt pga. den offentliga finansiering sjukhusen tar emot. Läs mer >>

Shanaaz Gokool, ordförande för organisationen Dying With Dignity Canada, säger till nyhetstjänsten CBCNews att organisationen överväger en rättslig process mot katolska institutioners rätt att samvetsvägra att bistå med läkarassisterat självmord. Hon menar att den praxis som finns på katolska sjukhus att överföra patienten till andra sjukhus för dödshjälp innebär en överdriven belastning för patienten. Läs mer >>
– Det beror verkligen på patientens fysiska tillstånd och om hon är fysiskt skör kan det medföra ännu mer trauma, säger Shanaaz Gokool.

Eric Hoskins, Ontarios hälsominister, menar att tillgången till läkarassisterat självmord för närvarande inte är ett problem:
– Vi övervakar det väldigt noga och har för närvarande inga bekymmer när det gäller tillgången. Ungefär hälften av alla läkarassisterade självmord sker i hemmet, säger hälsoministern till CBCNews. Läs mer >>

Källor: BioEdge (www.bioedge.org) och CBCNews (www.cbc.ca)