Påtvingad organdonation kan fortfarande förekomma, enligt kinesisk tjänsteman

13 februari 2017
En högt uppsatt regeringstjänsteman har erkänt att organstölder från avrättade fångar fortfarande kan förekomma i Kina. Nu ställs krav på internationella inspektioner i landet.

På en konferens om illegal organhandel i Vatikanen förra veckan berättade Huang Jiefu, tidigare biträdande hälsominister, som övervakar Kinas transplantationssystem, att det fortfarande tas organ från avrättade fångar i Kina:
– Det råder nolltolerans [för illegal organhandel]. Men Kina är ett stort land med en befolkning på 1,3 miljarder så jag är säker på att det förekommer brott mot lagen, sade Huang Jiefu till reporter vid konferensen.

Experter som deltog var skeptiska till Kinas ansträngningar att få slut på påtvingad organdonation. De målade upp en dyster bild av problemets omfattning, med patienter som är i desperat behov av livräddande organ och därför reser till länder som Egypten, Indien och Mexiko för att köpa organ billigt. Huang Jiefu, som länge har ansetts som kontroversiell inom transplantationsverksamheten, menar att handeln kan hejdas genom att skapa en global arbetsgrupp som leds av Världshälsoorganisationen. Även läkaren Jacob Lavee, ordförande för Israels transplantationssällskap, kräver att Världshälsoorganisationen tillåts genomföra oanmälda inspektioner och intervjuer med organdonatorers släktingar i Kina.
– Så länge det inte finns något ansvar för vad som ägt rum kan det inte finnas någon garanti för etiska reformer, menar Jacob Lavee.

Han fick medhåll på konferensen av läkaren Gabriel Danilovitch från University of California i Los Angeles, som uppmanade den kinesiska delegationen att vara tydlig med om fångarnas organ fortfarande används. Enligt Nicholas Bequelin, ordförande för Amnesty International i östra Asien, förekommer påtvingad organdonation fortfarande i Kina.
– De har inte stoppat denna praxis och kommer inte att sluta. DDeras behov av organtransplantationer är mycket större än tillgången på organ. Tidpunkten för avrättningen, tror vi, anpassas till behovet av ett särskilt organ. Det är mycket hemligt och det finns inte mycket tillförlitlig information om det, säger Nicholas Bequelin till tidningen The Guadian.

Vatikanen har i dagarna publicerat nya bioetiska riktlinjer som klargör att det alltid måste finnas samtycke vid organdonation och att donatorns död måste vara diagnostiserad med säkerhet, särskilt när barn är inblandade. Påve Franciskus har tidigare kallat illegal organhandel en form av modernt slaveri.

Källor: The Guardian (www.theguardian.com) och BioEdge (www.bioedge.org)