Påve Franciskus: Nej till dödshjälp betyder inte att envist spjärna emot döden

23 november 2017

Inför ett möte för Världsläkarföreningen i Vatikanen förra veckan, som handlade om bland annat läkarassisterat självmord och dödshjälp, publicerades ett brev från påven Franciskus, där han slår fast den katolska läran att dödshjälp ”alltid är fel”.

Brevet, som publicerades i samband med Världsläkarföreningens (World Medical Association) möte den 16-17 november, var adresserat till både mötesdeltagarna och till ärkebiskop Vincenzo Paglia, ordförande för Påvliga livsakademin, som var medarrangör för konferensen. I brevet bekräftar påven den katolska läran om att ”dödshjälp alltid är fel, eftersom syftet med dödshjälp är att avsluta livet och orsaka döden”. Samtidigt påminner påven om, vilket påve Pius VI fastslog för 60 år sedan, ”finns inget tvång att i alla omständigheter ta till alla tänkbara behandlingar” för att hålla en människa i livet. ”I vissa specifika fall”, skriver påven, ”är det tillåtet att avstå från att använda dem”.  

Brevet från påven släpptes samtidigt som frågan om dödshjälp diskuteras och debatteras på många håll i världen. Påven Franciskus betonar, att ”det är moraliskt tillåtet att besluta att inte behandla, eller att avsluta behandling, om den inte når upp till den etiska och mänskliga nivå som vi kallar ’proportionerlig’, dvs. står i proportion till patientens tillstånd och sjukdomsutsikt”. Påven skriver dock, att det krävs ”noggrant övervägande” innan man beslutar att avsluta en behandling.

I brevet, som även hänvisar till katolska kyrkans katekes, skriver påven vad gäller att avsluta behandling även att ”denna skillnad i perspektiv återför mänskligheten i hur vi ledsagar de döende, medan den inte försöker rättfärdiga förtryck av de levande. Det står klart att när man inte påbörjar, eller inte fortsätter med, oproportionerlig vård, betyder det att man undviker medicinsk överbehandling. Ur en etisk synvinkel är det något helt annat än dödshjälp, vilket alltid är fel, eftersom syftet med dödshjälp är att avsluta livet och orsaka döden.”   

Källa: Vatikanradion (www.radiovaticana.va)