Påven sätter stopp för dödshjälp vid katolska vårdhem i Belgien

14 augusti 2017
Ordensgemenskapen Broeders van Liefde (Barmhärtighetsbröderna), som driver 15 psykiatriska vårdhem i hela Belgien, tillät formellt dödshjälp på sina vårdhem i juni, bara några veckor efter att de belgiska biskoparna förklarat att de inte accepterar dödshjälp vid katolska institutioner. Nu har även påve Franciskus ställt ett ultimatum till orden: att senast i slutet av augusti avsluta möjligheten för dödshjälp.

Omkring 12 psykiatripatienter under Barmhärtighetsbrödernas vård tros ha begärt dödshjälp under det senaste året varav två hänvisats till en annan klinik för att avsluta sina liv där.

Det är ordens superior, broder René Stockman, som nu offentliggjort att påve Franciskus gett orden fram till slutet av augusti att ändra de nya riktlinjerna för vårdhemmen och sluta möjliggöra dödshjälp för patienterna. Läs mer >>

De bröder som är med i vårdhemmens styrelse, kommer också att vara tvungna att skriva ett gemensamt brev till sin superior och förklara att de "fullt ut stöder katolska kyrkans syn, som alltid har bekräftat att människans liv måste respekteras och skyddas helt absolut, från befruktningen till dess naturliga slut". Man kommer även att be vårdhemmens styrelse att snarast ändra de riktlinjer som tillåter dödshjälp. Om styrelsen inte kommer att gå med på detta "kommer vi att vidta juridiska åtgärder för att tvinga dem att ändra texten (i de nya riktlinjerna) och om det inte är möjligt måste vi särskilja vårdhemmen från Barmhärtighetsbröderna och ta ifrån dem deras katolska identitet", skriver broder Stockman till nyhetstjänsten CNS.

Barmhärtighetsbröderna grundades 1807 i Gent av f. Peter Joseph Triest med uppgift att tjäna äldre och psykiskt sjuka. Idag betraktas bröderna som den viktigaste vårdgivaren för psykiatripatienter i Flandern, där de vårdar ca 5 000 patienter per år.

Rent tekniskt är dödshjälp fortfarande ett brott i Belgien, men läkare som ger dödshjälp är enligt lagen skyddade från åtal om de följer specifika kriterier. De nya riktlinjerna för de katolska vårdhemmen presenterades ungefär ett år efter att ett privat katolskt vårdhem i Diest i Belgien ålades att betala skadestånd på 6 000 euro (ca 57 000 kr) till en äldre kvinnas familj för att ha nekat tillträde till en läkare, som skulle ha gett henne dödshjälp. Läs mer >>

Källa: Catholic News Service (catholicnews.com) och Crux (cruxnow.com)