Planned Parenthood i nya avslöjanden: gör bara ultraljud inför aborter

07 februari 2017
Flera avslöjanden från organisationen Live Action om Planned Parenthoods brist på mödravård har nu offentliggjorts. Denna gång gäller det ultraljudsundersökningar av gravida kvinnor, vilket nästan inga Planned Parenthood-kliniker erbjuder, så till vida det inte gäller abort.

Live Action har nu offentliggjort två filmer till där man avslöjar Planned Parenthood. Denna gång låtsades Live Actions utsända vara gravida och kontaktade totalt 68 Planned Parenthood-kliniker för att boka en ultraljudsundersökning för att bekräfta, att det ofödda barnet mådde bra. Endast på tre av de 68 klinikerna kunde en tid bokas; resten ville bara göra ultraljud i samband med abort. En anställd bekräftade att Planned Parenthood bara gör ultraljud ”som inte har med mödravård att göra”, en annan att ”vi gör bara ultraljud om du ska göra abort”. En tredje sade ”vi kan inte göra något som helst för att säkerställa att graviditeten går bra”.

Avslöjandena är de senaste i en rad från organisationen Live Action. Efter att filmerna från Live Action offentliggjorts har ordet ”mödravård” tagits bort från många av Planned Parenthood-klinikernas hemsidor. Läs mer >>

Källa: Live Action (www.liveactionnews.org)