Planned Parenthood skyldig till olaglig handel med kroppsdelar, enligt utredning

09 januari 2017
Enligt en utredning gjord av USA:s representanthus har International Planned Parenthood Federation (IPPF) brutit mot federal lagstiftning och mot enskilda delstaters lagar genom organisationens handel av kroppsdelar från aborterade foster.

Efter ett drygt års utredning presenterades slutrapporten förra veckan. Utredningen tillsattes efter att organisationen Center for Medical Progress i smyg filmat anställda på Planned Parenthood och därigenom säkerställt bevis på att handel med kroppsdelar från aborterade foster förekommit.

Kommissionen, som leddes av Marsha Blackburn, republikan från Tennessee, har i sin rapport dokumenterat bl.a. medgivanden från högt uppsatta Planned Parenthood-medarbetare, som bekräftar flera anklagelser. Abortförfaranden har, enligt dessa uppgifter, anpassats för att få fram välbehållna kroppar, ogiltiga medgivanden från kvinnorna har använts och kroppar eller kroppsdelar sålts vidare till priser långt över de faktiska kostnaderna.

I rapporten ger kommissionen 15 rekommendationer till brottsbekämpande organ samt till departement och myndigheter, som ansvarar för att lagar och förordningar, som reglerar handeln med organ och kroppsdelar, efterföljs. I USA får aborterade foster doneras till forskning. Institutioner som organiserar donationen får ersättning för insamling och transport. Däremot är en lönsam handel med kroppar och kroppsdelar efter abort uttryckligen förbjuden, liksom planering av abort så att fostret är så intakt som möjligt för att tillgodose mottagarens önskemål.

Källor: Aktion Lebensrecht Für Alle (www.alfa-ev.de) och Life Site News (www.lifesitenews.com)