President Trump tillåter delstater att stoppa offentliga bidrag till Planned Parenthood

18 april 2017
Efter att president Trump förra veckan undertecknade en ny lag, är det nu möjligt för delstater i USA att omfördela offentliga bidrag från kliniker som utför abort och istället ge pengar till vårdinrättningar som endast tillhandahåller mödravård.

Den nya lagen åsidosätter en regeländring som gjordes under Obama-administrationens sista dagar för att hindra delstater från att stoppa statligt bidrag till organisationen Planned Parenthood.
– Det tydliga syftet med att ändra reglerna för Title X var att gynna abortutövare som Planned Parenthood. Kongressen gjorde rätt i att backa från denna mycket dåliga allmänna ordning, och i stället återställa delstaternas möjlighet att förhindra att skattepengar går till Planned Parenthood och omdirigera medlen till vårdcentraler som erbjuder omfattande primär- och förebyggande hälsovård, sade kardinal Timothy M. Dolan från New York dagen efter att senaten röstat igenom förslaget i slutet av mars.

Lagen Title X, en del av den amerikanska hälsovårdslagen, antogs 1970 av kongressen för att kontrollera befolkningstillväxten genom att tillgodose preventivmedel bland familjer med låg inkomst. Statliga medel som går till Title X är egentligen inte tänkta att gå till abort utan endast till preventivmedel, cancerscreening och tester samt behandling av sexuellt överförbara sjukdomar. Men Planned Parenthood har länge varit den största mottagaren av Title X-bidrag och är även den vårdinrättning i USA som utför flest aborter och får mer än en halv miljard dollar i federala bidrag varje år.

Enligt tillägget Hyde Amendment har federala bidrag till abort redan varit förbjudna, men federala familjeplaneringsmedel har tillåtits gå till abortkliniker och andra vårdinrättningar. Vissa delstater hade redan agerat på egen hand och förbjudit Title X-stöd till abortinrättningar, vilket de kunde göra fram till Obamas regeländring.
– Genom att underteckna lagen upphäver Trump Barack Obamas avskedsgåva till abortindustrin. Resolutionen som undertecknades idag säkerställer helt enkelt att delstater inte tvingas finansiera abortverksamhet med skattebetalares pengar. Nu har delstater möjlighet att spendera dessa pengar på vårdkliniker som erbjuder fler typer av vård och som bättre tjänar kvinnor och flickor, säger Marjorie Dannenfelser, ordförande för pro-life organisationen Susan B. Anthony List, som närvarade när president Trumps skrev under den nya lagen.

Källor: Washington Post (www.washingtonpost.com) och Crux (cruxnow.com)