Rapporter om att läkare i Kanada vägrar behandla självmordsförsök pga. ny dödshjälpslag

06 december 2017

Kanadas nya dödshjälpslagstiftning rapporteras vara förvirrande för läkare som ställs inför självmordsförsök. Enligt medieuppgifter har det förekommit ett antal fall där läkare vägrat behandla människor som försökt ta sitt liv.

Provinsen Quebecs läkarförening har utfärdat en rundskrivelse, som rapporterar att det i fjol förekom "på vissa sjukhus i Quebec att några personer, som försökt att ta sitt liv med gift, inte återupplivades, i situationer där specialister ansåg att behandling kunde ha räddat dem utan eller med få efterverkningar".

Rundskrivelsen gör gällande att detta tillvägagångssätt var fel: "Om det är en livshotande situation måste man göra allt som är möjligt för att rädda ett liv, då behandlar man den bakomliggande orsaken ... Ur moralisk synpunkt är det ens plikt att agera för att rädda patientens liv eller att förhindra att hon överlever med effekterna av ett för sent ingripande, vilket vilar på principen att göra gott och inte göra skada, såväl som på solidaritetsprincipen. Det skulle vara oaktsamt att inte agera".

Bernard Mathieu, ordförande för sammanslutningen av akutläkare i Quebec, menar att den nya dödshjälpslagen förvirrar vissa läkare när patienter får rätt att inte längre leva och läkare ombes hjälpa dem i vissa fall.

– Hur många av dessa människor skulle ha varit glada över att deras liv räddades, som det ibland händer när självmord misslyckas? Vi kommer aldrig att veta, eftersom de är döda, kommenterar den amerikanske bioetikern Wesley J. Smith utvecklingen i Kanada.

Källa: BioEdge (www.bioedge.org)