Rekordmånga aborter vid Planned Parenthood under 2016

28 september 2017

Enligt sin årsrapport utförde International Planned Parenthood Federation (IPPF) mer än en miljon aborter förra året.

IPPF:s årliga redovisning för 2016 noterar att man inom organisationen genomförde 612 966 kirurgiska aborter och 481 713 medicinska aborter. Det är sammanlagt 1 094 679 aborter, vilket är rekordmånga för IPPF under ett år. Dessutom utförde organisationen över 3,6 miljoner ”abortrelaterade aktiviteter”, som abortrådgivning eller – samtal både före och efter samt behandling av ofullständiga aborter.

International Planned Parenthood Federation grundades 1952 genom påverkan och finansiering av aktivisten och författarinnan Margaret Sanger och hennes internationella kommitté för Planned Parenthood (planerat föräldraskap). Margaret Sanger hade redan 1921 grundat IPPF:s föregångare, American Birth Control League, och var varm anhängare av tanken om att "hjälpa människoraden att eliminera de ovärdiga". IPPF har idag 142 medlemsförbund över hela världen och är verksamma i mer än 170 länder, genom att genomföra och förespråka abort och "sexuella och reproduktiva rättigheter". I Sverige representeras IPPF av RFSU.

I årsrapporten hävdar IPPF att organisationen bidragit till över 950 lag- eller politiska förändringar avseende abort och preventivmedel globalt sedan 2005. Enligt organisationen Population Research Institute, som noga följer IPPF och dess arbete, har dessa förändringar "gällt ett brett spektrum av frågor, bland annat att försvaga eller avskaffa lagar som försvarar livet, att införa läroplaner med utförlig sexualundervisning' i skolor,att avskaffa föräldraanmälan och motarbeta lagar om lagstadgat samtycke för minderåriga, samt att säkerställa offentlig finansiering av abortiva preventivmedel".

Årsrapporten från IPPF tar upp federationens representant i Pakistan, Rahnuma-Family Planning Association of Pakistan, som enligt IPPF har minskat stigmatisering i samband med abort. Population Research Institute hävdar dock att "Rahnuma utbildat ungdomsaktivister för att påverka debatten om abort på lokal nivå genom att omformulera abort till både en folkhälso- och människorättsfråga".

Källa: The New American (www.thenewamerican.com)