Rekordmånga japanska barn föds efter assisterad befruktning

03 oktober 2017

Enligt aktuella uppgifter föddes 2015 ett av 20 japanska barn efter fertilitetsbehandling. Den uppåtgående trenden i antalet ivf-behandlingar i landet förväntas fortsätta, eftersom fler par gifter sig senare i livet och i allt högre grad söker infertilitetsbehandling, enligt experter.

Enligt en undersökning från Japans läkarsällskap för obstetriker och gynekologer, gjordes 424 151 ivf-behandlingar 2015, vilka resulterade i 51 001 födda barn. Båda siffror räknas som rekord. Mellan 1983, när ivf gjordes för första gången i Japan, och 2015 föddes 482 600 barn efter assisterad befruktning. Omkring 40 procent av de kvinnor som genomgår ivf-behandling är nuförtiden äldre än 40, trots att chansen att få barn är låg – 9,1 procent för 40-åringar och 4,5 procent för 42-åringar.

Fertilitetsbehandling är ett centralt inslag i den japanska regeringens strategi att höja födelsetalen från nuvarande 1,4 till 1,8 år 2026. Befolkningen minskar varje år, samtidigt som antalet pensionärer ökar.

Källor: The Japan Times (www.japantimes.co.jp) och BioEdge (www.bioedge.org)