Rekordstort skadestånd för barn med funktionshinder i Storbritannien

29 november 2017

En kvinna i Storbritannien har fått rekordhöga nio miljoner pund som skadestånd för sin son som har blödarsjuka och autism.

Om Omodele Meadows hade fått korrekt information av sin läkare, hade hon aborterat sin nu sexårige son Adejuwon, enligt uppgifter i brittisk media. Hon säger, att hon aldrig hade velat föda ett barn med blödarsjuka. Efter att en brorson hade fötts med det några år tidigare hade hon testat sig för genen kopplad till sjukdomen men hade fått reda på av läkare att hennes prover inte visade några avvikelser När sonen föddes visade det sig att han led av en aggressiv form av blödarsjuka och ett par år senare konstaterades autism.

Advokaterna till den läkare som gett kvinnan resultaten av gentestet medgav ett skadestånd på 1,4 miljoner brittiska pund (ca 15 milj. kr) pga. pojkens blödarsjuka men ansåg att hans autism var ”otur”. Domaren var dock inte enig.

– Adejuwon skulle inte ha blivit född utan läkarnas försumlighet. Ms Meadows skulle därför inte ha haft ett barn med de kombinerade problemen blödarsjuka och autism. Hade det visat sig att hon är bärare, hade hon genomgått fosterdiagnostik och skulle då ha avslutat den här graviditeten. Läkarnas försumlighet ledde till att den möjligheten inte fanns. Att hennes son föddes berodde på en graviditet som drabbades av blödarsjuka. Hans autism var otur. Jag avvisar påståendet att problemen som hänger ihop med hans autism ligger utanför läkarens ansvarsområde. [...] Härav följer att jag anser att kostnaderna för Adejuwons autism kan återkrävas. Skadeståndet fastläggs på nio miljoner pund (ca 99 milj. kr), fastslog domaren.

Detta är det största skadeståndet för så kallad ”wrongful birth” (ung. felaktig födelse) i brittisk historia. Respekt har tidigare rapporterat om trenden i Storbritannien att allt större resurser inom offentlig vård används till kompensation till föräldrar, som fått barn med funktionshinder. Läs mer >> 

Källor: Metro (www. metro.co.uk) och LifeSiteNews (www.lifesitenews.com)