Samvetsfrihet för att skriva ut preventivmedel för brittisk vårdpersonal

13 december 2017

Enligt ett beslut från den del av den brittiska läkarföreningen för obstetriker och gynekologer som överser utbildning inom sexuell och reproduktiv hälsa, The Faculty of Sexual and Reproductive Health (FSRH), kommer brittiska läkare och sjuksköterskor, som specialiserar sig inom sexuell hälsa, inte längre att vara tvungna att skriva ut alla former av preventivmedel för att få examensbevis. Vårdpersonalen kommer nu att kunna uppge samvetsbetänkligheter på religiösa och moraliska grunder.

Beslutet togs av FSRH, som utbildar och ger examensbevis till läkare och sjuksköterskor inom sexuell hälsa, under våren och publicerades i somras, men har först uppmärksammats nu. Tidigare riktlinjer, som krävde att man skulle "kunna skriva ut alla former av preventivmedel" för att få examensbevis hade kritiserats av den kristna föreningen för vårdpersonal, Christian Medical Fellowship, för att vara diskriminerande mot dem som ser vissa preventivmedel som en form av abort.

Enligt brittisk lag får vårdpersonal hänvisa till samvetsfrihet när det gäller abort, och FSRH har nu ändrat sina riktlinjer så att de även omfattar preventivmedelsrådgivning.

Motivering i facktidskrift

I facktidskriften BMJ Sexual and Reproductive Health (dx.doi.org/10.1136/bmjsrh-2017-101853) förklarar FSRH:s ordförande Asha Kasliwal och verksamhetsledare Jane Hatfield, skälen till att riktlinjerna uppdaterats:
  
"Det verkade helt rimligt att vi som utbildningsorgan borde förvänta oss av en diplomerad medlem att vilja genomföra fullständig och effektiv preventivmedelsrådgivning och förskriva alla former av preventivmedel. Men efter att ha lyssnat på medlemmarna konstaterar vi att det finns ett brett spektrum av åsikter, allt från invändningar mot att tillhandahålla akut-p-piller och abort, till att samvetsgrant lova att ge vård oavsett tro. Patienter får dock aldrig mötas av negativa följder som resultat av övertygelser hos sjukvårdspersonal de möter. En läkare som vill kvalificera sig för FSRH:s examensbevis skall kunna avstå från att erbjuda abort och preventivmedel men måste vara öppen med detta gentemot sin arbetsgivare för att möjliggöra att patienter skall kunna hänvisas vidare till annan vårdgivare.
Så kärnan i de nya riktlinjerna är att vi välkomnar medlemmar med olika åsikter och vi kommer att tilldela relevanta fakultetskvalifikationer till dem som uppfyller alla utbildningskrav och är öppna för att visa att de kommer att sätta vården av patienter först, oavsett personliga övertygelser."

General Medical Council, som utdelar läkarlegitimation i Storbritannien, meddelar att FSRH-riktlinjen är "god medicinsk praxis": "Man måste förklara för patienten om man har samvetsbetänkligheter mot ett visst förfarande. Man måste upplysa om rätten att träffa en annan läkare och tillhandahålla tillräckligt med information för att kunna utöva den rätten".

Även den brittiska organisationen för farmaceuter anpassade sina riktlinjer tidigare i år efter påtryckningar. Läs mer >> 

Källa: The Independent (www.independent.co.uk)