Samvetsfrihet vid abort i Chile även för institutioner

19 oktober 2017

Efter att Chile i slutet av augusti legaliserat abort, har författningsdomstolen förklarat att samvetsfrihet vid abort även gäller institutioner och inte bara enskilda läkare och övrig vårdpersonal.

Respekt rapporterade i somras om att Chile legaliserat abort. Många katolska sjukhus och vårdinrättningar knutna till katolska universitet kungjorde omgående att man inte kommer att utföra aborter. Läs mer >>

Landets samvetsklausul gällde ursprungligen endast enskilda läkare, men har nu utvidgats till all vårdpersonal. Sjukhus och kliniker kopplade till katolska universitetet kommer att hänvisa kvinnor som önskar göra abort till en annan vårdinrättning där aborter utförs. Det kommer även att föras ett register över läkare som åberopar samvetsfrihet vid abort. Det är dock fortfarande inte klarlagt hur statlig finansiering kommer hanteras vad gäller katolska kliniker och sjukhus som inte kommer att utföra aborter. 

Källa: Génèthique (www.genethique.org)