Sen graviditet medför risker för mammor

12 juni 2017
Kvinnor får barn allt senare – av olika anledningar och ofta utan problem. Under vissa omständigheter kan en sen graviditet dock innebära risker för mamman, visar en ny studie. Forskarna vill att studieresultaten skall leda till bättre rådgivning för kvinnor.

Att vara gravid som 40-åring eller senare är särskilt i rikare länder inte något undantag. Detta är dock förenat med risker – för barnet och också för mamman. Med stigande ålder är risken högre för fler livshotande komplikationer, skriver forskargruppen kring professor Sarka Lisonkova från University of British Columbia i Vancouver i facktidskriften PLoS Medicine (doi.org/10.1371/journal.pmed.1002307) efter att ha analyserat uppgifter från 800 000 gravida kvinnor i delstaten Washington från åren 2003-2013.

Enligt studien ökade risken för chock med svår cirkulationsstörning vid förlossningen markant hos kvinnor på 40 år eller mer, liksom fostervattenemboli och njursvikt. Fostervattenemboli innebär att fostervatten under eller strax efter förlossningen kommer in i mammans blodkärl och blodcirkulation, vilket kan leda till döden.

I genomsnitt förekom allvarliga, livshotande komplikationer, vid 16 av 1 000 förlossningar, med dödlig utgång i vissa fall. Från en ålder på cirka 39 år ökade risken markant, enligt forskarna. Bland 40-44-åringar var risken nästan en procent högre än bland 25-29-åringarna, t.ex. var risken för chock tre gånger högre och för fostervattenemboli åtta gånger högre. Hos kvinnor över 50 år var den totala risken för farliga komplikationer mer än sex procent högre än för yngre kvinnor.

Resultaten bör, enligt forskarna, leda till bättre rådgivning för kvinnor som överväger att skjuta upp barnafödande och ge värdefull information till sjukvården. Eftersom mammornas ålder fortsätter att stiga, kommer förmodligen även antalet svåra sjukdomar att öka i framtiden, varnar forskarna.

Källa: Frankfurter Allgemeine Zeitung (www.faz.net)