Små flickor får ofta sämre vård än pojkar, enligt FN-rapport

23 oktober 2017

Enligt en aktuell FN-rapport förekommer markanta könsskillnader vad gäller dödlighet i vissa länder. Särskilt i södra och västra Asien dör fler flickor före fem års ålder än i resten av världen. I vissa asiatiska länder föredras pojkar tydligt medan ofödda flickor mycket oftare aborteras. Pojkar favoriseras även när det gäller medicinsk behandling och mat.

FN:s barnfond UNICEF, Världshälsoorganisationen WHO och Världsbanken skriver i en gemensam rapport att antalet dödsfall bland barn under fem år har minskat markant från 12,6 miljoner 1990 till uppskattningsvis 5,6 miljoner i fjol tack vare förbättrad hälso- och sjukvård. I stället för 35 000 avlider nu 15 000 små barn per dag. Denna siffra är dock fortfarande "oacceptabelt hög", enligt organisationerna.

De hänvisar till FN:s mål för hållbar utveckling, där ett av målen är att minska dödligheten för barn under fem år från nuvarande 41 till 25 per 1 000 födda. Cirka 50 länder, särskilt i Afrika, ligger efter i sina ansträngningar att förbättra vården. Rapporten pekar även på att en ökad andel av barn som dör före fem års ålder utgörs av nyfödda, vilket beror på att förbättringen i vården av nyfödda har gått långsammare än för de något äldre barnen.

Enligt rapporten är de vanligaste förebyggbara orsakerna till för tidig död undvikbara sjukdomar som lunginflammation, diarrésjukdomar och malaria. I hälften av fallen spelar undernäring också roll, eftersom det försvagar immunsystemet. Bland andra faktorer återfinns smutsigt vatten och dålig hygien. Enligt rapporten sker 80 procent av dödsfallen bland barn under fem år i Afrika söder om Sahara.

FN-rapporten pekar också på könsskillnader i dödligheten i vissa länder; särskilt i södra och västra Asien dör fler flickor före fem års ålder än i resten av världen.

Källa: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de)