Spanien fortfarande världsledande i antalet organdonationer

16 januari 2017
Spanien är världsledande i organdonation från avlidna, enligt en artikel i facktidskriften American Journal of Transplantation.

Det var 1989 som det spanska hälsoministeriet skapade en transplantationssamordnande myndighet, som ansvarar för samordning och tillsyn av donationer och transplantationsverksamheten i Spanien. Man skapade en modell för samordning av donation från avlidna, som bidrog till att landet utvecklats från 15 donatorer per en miljon invånare till mer än det dubbla på mindre än tio år.

Den spanska modellen bygger på att särskilt utsedda läkare, oftast intensivvårdsläkare, skall se till att donation kan ske, när en potentiell donator avlider. De stöds i sitt arbete av transplantationssamordnare och regionala kontor för samordning. Spanjorerna prioriterar också att fastställa möjliga donatorer inte bara på intensivvårdsavdelningar utan även på akutmottagningar och andra avdelningar. Dessutom tar man emot organ från personer som är äldre än 65 år; tio procent av donatorerna i Spanien är över 80 år. Organdonation förekommer även efter hjärtdöd, dvs. vid oåterkallelig förlust av hjärtats och lungornas funktion, till och med när döden följer en oväntad hjärtattack.
– Den viktigaste framgången är att systemet har gjort att organdonation rutinmässigt beaktas när en patient avlider, oavsett omständigheterna. Patienterna omhändertas i vårt land av professionella, som anser att vården vid patientens livsslut även omfattar plikten att systematiskt undersöka patientens önskemål gällande organdonation, säger Beatriz Domínguez-Gil från den transplantationssamordnande myndigheten.

Artikelns (DOI: 10.1111/ajt.14104) huvudförfattare Rafael Matesanz, som leder transplantationsmyndigheten, betonar att "bra organisation av donation från avlidna donatorer och kontinuerliga anpassningar av systemet är grunden för ett gott resultat inom organdonation".

Källa: BioEdge (www.bioedge.org)