Stamcellsexperter från 15 länder kräver strängare internationella bestämmelser

14 augusti 2017
Experter inom medicin och juridik från 15 länder kräver strängare regler för att förhindra att patienter utsätts för potentiellt dödliga experimentella stamcellsbehandlingar, vilkas säkerhet inte har bevisats.

Stamceller som finns i benmärg och navelsträngsblod har länge använts för att framgångsrikt behandla blodcancer inklusive leukemi och vissa immunbristsjukdomar. Dessa är bland de få vetenskapligt beprövade behandlingarna. Befogade och etiskt godkända kliniska prövningar på olika universitet förekommer också, där man undersöker potentialen hos stamceller för att behandla ett större antal sjukdomar. Men vissa läkare erbjuder allmänheten stamcellsbehandlingar för helt andra sjukdomar, behandlingar som fortfarande är under klinisk prövning eller för vilka inga bevis finns och säkerhet och effekt ännu inte är bevisade. Dödsfall som resultat av stamcellsbehandlingar har redan inträffat, varnar experterna.

I facktidskriften Science Translational Medicine Brittiska (DOI: 10.1126/scitranslmed.aag0426) skriver experterna att nationella ansträngningar inte räcker för att möta denna bransch av oseriösa behandlingsalternativ. Författarna betonar att behandlingar baserade på stamceller styrs av olika nationella ramverk som är svåra att förena med andra länders regler. De vill se ett tillvägagångssätt mot internationell lagstiftning med större strävan mot metoder och regelverk som kan tillämpas i olika länder.

Stamcellsexperterna påpekar att även om kliniska prövningar pågår, har de lett till få behandlingar hittills.

Källor: The Guardian (www.theguardian.com) och Gènéthique (www.genethique.org)