Stor samling i Paris mot abort

24 januari 2017
I Paris marscherade i söndags tusentals människor mot abort i den årliga March for Life. Enligt polisen var det runt 10 000 deltagare medan arrangörerna talade om 50 000, som krävde fler insatser för att förebygga aborter.

Enligt media var det många familjer och delegationer från andra länder som Tyskland, Italien, Spanien och USA som deltog i manifestationen. Fem organisationer samarrangerade March for Life in Paris och påven Franciskus hade skickat en hälsning där han uttalade sitt stöd: "Kyrkan får aldrig tröttna på att vara förespråkare för livet och får inte upphöra att förkunna att mänskligt liv skall skyddas villkorslöst från befruktningen till den naturliga döden. Utöver denna legitima manifestation för att försvara människors liv uppmuntrar den Helige Fadern deltagarna i ’March for Life’ att outtröttligt arbeta för att bygga en civilisation av kärlek och en livets kultur".

På skyltarna som bars genom staden stod det bl.a. "Att skydda svaga är starkt" och på andra ställdes kravet att tala om "sanningen om abort". I Frankrike kommer det med all sannolikhet inom kort att antas en ny lag som gör "fel" information om abort på Internet till ett brott. Lagen riktar sig särskilt mot webbsidor som medvetet sprider falsk information för att avråda kvinnor från abort. Läs mer >> Den Katolska kyrkan i Frankrike har kritiserat lagförslaget, eftersom man menar att yttrandefriheten kränks.

I den amerikanska huvudstaden Washington kommer den årliga March for Life att gå av stapeln på fredag. I år är mottot "The Power of One".

Källor: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de), Vatrikanradion (en.radiovaticana.va) och March for Life (marchforlife.org)