Storbritannien tillåter ensamstående att få vårdnad efter surrogatmoderskap

04 december 2017

En föreslagen lagändring kommer att gälla nya föräldrar och kommer att tillåta befintliga ensamstående föräldrar till barn födda av en surrogatmamma att ensamma ansöka om vårdnaden.

Den brittiska lagen från 2008, Human Fertilisation and Embryology Act, tillåter för närvarande endast par att bli vårdnadshavare efter surrogatmoderskap. Denna bestämmelse togs förra året till domstol av en ensamstående pappa, som tidigare hade fått barn genom surrogatmoderskap i USA. Familjerätten kom då fram till att bestämmelsen i lagen är oförenlig med Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Läs mer >> 

Nu har den brittiska regeringen lagt fram ett ändringsförslag till fertilitetslagen för att tillåta ensamstående föräldrar, som har fått barn genom surrogatmoderskap, att ensamma bli vårdnadshavare. Även de som tidigare förnekats vårdnad skall nu kunna söka igen inom sex månader. Kravet på biologiskt släktskap med barnet kvarstår även för ensamstående.

– Det är verkligen goda nyheter. Vi har en hel del klienter, ensamstående pappor och ensamstående mammor, som av olika skäl behöver en surrogatmamma för att få barn och som desperat väntat på att denna lagändring skulle ske. Ensamstående föräldrar, som har barn genom surrogatmoderskap och har fastnat i en rävsax där de bor med sitt barn men inte formellt är vårdnadshavare, kommer nu att ha sex månader på sig att lösa situationen, säger advokaten Natalie Gamble.

Regeringen skriver i förarbetet till den nya lagen: "Surrogatmoderskap spelar en viktig roll i vårt samhälle och hjälper till att skapa efterlängtade familjer där det annars inte skulle vara möjligt. Det gör det möjligt för släkt och vänner att ge en altruistisk gåva till människor som inte själva kan få barn och kan hjälpa människor att få egna barn de är genetiskt släkt med. Den brittiska regeringen erkänner värdet av detta i det 21: a århundradet med en mångfald av familjestrukturer, attityder och livsstilar ".

Källa: The Independent (www.independent.co.uk)