Storbritanniens högsta domstol avslår begäran om assisterat självmord

03 april 2017
Storbritanniens högsta domstol avvisade förra veckan en klagan om en lagändring för att tillåta assisterat självmord. Domstolen motiverar beslutet med att det brittiska parlamentet uttalade sig mot en lagändring så sent som 2015.

Noel Conway, som lider av en motorneuronsjukdom, hade med stöd av den dödshjälpsförespråkande organisationen Dignity in Dying, sökt tillstånd för en rättslig prövning av förbudet mot assisterat självmord.
– Jag är mycket besviken på domstolens beslut att inte bevilja mitt fall. Även om detta är ett bakslag i min kamp för rättigheter i slutet av mitt liv, kommer jag inte att avskräckas och kommer att överklaga beslutet, sade Noel Conway efter domen.

I Storbritannien är det, enligt en lag från 1961, inte tillåtet för läkare att ge dödshjälp eller att hjälpa någon att ta sitt liv. Vid en omröstning i det brittiska underhuset i september 2015 röstade 330 ledamöter mot och 118 för en översyn av lagen. Läs mer >>

Källa: The Guardian (www.theguardian.com)