Stort motstånd mot läkarassisterat självmord i Nya Zeeland

20 mars 2017
I Nya Zeeland avslutades nyligen en kampanj under vilken 16 000 medborgare skriftligen förklarade för ett parlamentariskt utskott att de är emot legalisering av läkarassisterat självmord.

För två år sedan begärde en kvinna, som var döende i hjärncancer, att få laglig rätt till läkarassisterat självmord i Nya Zeelands högsta domstol. Domstolen fastslog i juni 2015 att det inte finns någon sådan rätt enligt gällande lag, och hon avled samma dag av naturliga orsaker. Kort därefter lämnade en parlamentsledamot och den dödshjälpsförespråkande gruppen Voluntary Euthanasia Society in en namninsamling undertecknad av 8 975 personer till parlamentet, som uppmaning att legalisera läkarassisterat självmord.

Regeringen svarade med en offentlig utredning. Över 20 000 personer hörde av sig skriftligen till utskottet som ansvarade för utredningen, och ytterligare 1 800 lämnade muntliga synpunkter. Tre av fyra av dem motsatte sig läkarassisterat självmord. För att sprida kännedom om det stora motståndet startades kampanjen "16,000 Voices – Kiwis Say no to Euthanasia".
– Majoriteten av allmänheten i Nya Zeeland vet inte hur överväldigande oppositionen är mot att legalisera dödshjälp. Under nästan sju månader har hälsoutskottet hört historier från hundratals nya zeeländare, och tre av fyra av dem sade nej till dödshjälp. Men knappast någon utanför kommittén är medveten om vad de har sagt. Om utskottet rapporterar korrekt om vad de har läst och hört, kommer vi sannolikt inte att få se något stöd för legalisering av dödshjälp, vilket kanske kommer som en chock för många. Det är därför att 16 000 röster är så viktiga för att låta oss höra varför nya zeeländare säger nej till dödshjälp med sina egna ord, säger Jane Silloway Smith, ordförande för Every Life Research Unit, som arbetat med kampanjen.

Källor: MercatorNet (www.mercatornet.com)