Strid om reklam för abort i Tyskland

18 december 2017

I Tyskland pågår en politisk dragkamp om paragraf 219a i strafflagen, som förbjuder reklam för abort. I november dömdes en husläkare till böter efter att ha erbjudit abort på Internet. Nu höjs röster för att reklamförbudet för abort upphävs.

Utlösare för diskussionen i Tyskland om reklamförbudet för aborter var en dom i tingsrätten, när husläkaren Kristina Hänel i slutet av november dömdes till böter på 6 000 euro för olaglig reklam för abort. Kristina Hänel hade publicerat allmän information om abort på sin hemsida eftersom hon utför abort på sin vårdcentral. Förra veckan överlämnade hon drygt 150 000 underskrifter mot reklamförbudet till förbundsdagen. Processen har lett till diskussioner mellan kvinnorättsaktivister å ena sidan, och abortmotståndare å andra sidan. Men frågan har nu även landat som lagförslag i förbundsrådet.

Hårfin gräns mellan reklam och rådgivning

Alexandra Linder, ordförande för organisationen Bundesverband Lebensrecht, avvisar lagförslaget. Hon menar att bakom kampanjen mot reklamförbudet i paragraf 219a står organisationer och partier som under många år har bildat en allians för att helt avskaffa den tyska strafflagen 218ff, vilket i så fall skulle tillåta fri abort fram till förlossningen.

– Gränsen mellan neutral och subjektiv information, mellan rådgivning och reklam, mellan objektiv information och manipulation eller bedrägeri om de kommersiella aspekterna är ofta flytande. Som det visat sig, använder vissa gynekologer nätet för att avsiktligt underminera reklamförbudet mot abort. Dessutom är gynekologer inte neutrala rådgivare, utan vill i första hand erbjuda abort som en tjänst. Det är av den anledningen som paragraf 219 förbjuder läkaren som utför aborten att även vara rådgivare. Det finns inte heller någon information som gynekologer skulle tillhandahålla på Internet, som de gravida kvinnorna inte ändå får genom speciella rådgivningscentraler, påpekar Alexandra Linder.

Politiska partier oeniga

De politiska partierna har ännu inte nått någon överenskommelse i sina överläggningar om att eventuellt avskaffa reklamförbudet för abort. Enligt Ulle Schauws från de Gröna har samtalen varit konstruktiva och kommer att fortsätta i januari. Då kommer det också att visa sig om man kan komma överens om en gemensam hållning. Medan vissa partier vill avskaffa reklamförbudet helt, vill andra göra om det. Det enda partiet som helt vänder sig mot att reklamförbudet upphävs är kristdemokraternas parti CDU.

– Paragraf 219a måste bibehållas oförändrad. Reklamförbudet är en viktig och konsekvent del av abortkompromissen som vi har funnit efter en lång kamp med rådgivningslösningen, säger Karin Maag, ordförande i kvinnogruppen i CDU.

Källor: Aktion Lebenrecht für Alle (www.alfa-ev.de) och Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de)