Svenska pro-life-organisationer startar fördjupat samarbete

16 oktober 2017

Förra veckan samlades representanter från åtta organisationer, däribland Respekt, som värnar om livet från befruktning fram till naturlig död, och som tillsammans vill verka för en minskning av antalet aborter i Sverige.

De närvarande aktörerna var alla överens om att det främst är genom attitydförändring i samhället som man kommer att kunna nå en minskning av antalet aborter i Sverige, vilket sammanslutningen vill verka för. Samarbetet hoppas även kunna möjliggöra ett mer organiserat stöd till de kvinnor och män som är oplanerat gravida, samt till dem som förlorat sina barn och sörjer sin abort.

– Dagen har varit enormt givande och vi är verkligen glada efter att ha genomfört detta. Gensvaret har varit alltigenom positivt från alla som kom. Tillsammans tror vi att vi kan göra skillnad på riktigt och verkligen få igenom en attitydförändring i Sverige kring abortfrågan, sade Malin Schelin, ordförande för organisationen Livsval, under en presskonferens efter mötet.

Det kortsiktiga målet med samarbetet är att sprida kunskap genom utbildning om abort, att lyfta ämnet abort i vardagliga sammanhang och att identifiera och erbjuda alternativ till abort, t.ex. adoption. Samarbetet syftar även till att få ett utökat internationellt samarbete och uppmärksamma möjligheter till vidareutbildning. Dessutom vill man signalera till media och andra att organisationerna tillhandahåller kunskapsunderlag om abort. Det långsiktiga målet är att minska antalet aborter och oönskade graviditeter i Sverige, så att ingen skall behöva gå igenom en abort och lida av det efteråt.

Källa: Respekt och Livsval (www.livsval.org)