Tolv efterfrågningar om assisterat självmord efter dom i tysk förvaltningsdomstol

10 april 2017
En månad efter domen i en tysk förvaltningsdomstol som tillåter assisterat självmord under vissa omständigheter har redan tolv efterfrågningar om dödligt läkemedel inkommit till det tyska institutet för läkemedelskontroll.

I början av mars förklarade Tysklands federala högsta instans för förvaltningsrättsliga mål, Bundesverwaltungsgericht, att assisterat självmord är lagligt i "extrema undantagsfall", utan att definiera detta närmare. Läs mer >>

Det tyska läkemedelsinstitutet Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte svarar än så länge på de inkomna förfrågningarna att "beslut om tillämpningar av denna omfattning" inte kan göras enbart på grundval av ett pressmeddelande från domstolen, utan att det först måste föreligga skriftliga domskäl. Läs mer >>

Källa: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de)