Tonårsaborter fortsätter att sjunka i Storbritannien

14 juni 2017
Ny statistik från England och Wales, som länge hade skyhöga abortsiffror för tonåringar, visar att andelen tonårsaborter sjunkit till nästan hälften på bara tio år. Det totala antalet aborter ligger kvar på samma nivå.

Enligt nya, statliga siffror är det nu fler kvinnor över 35 än tonårsflickor som gör abort i England och Wales. Det totala antalet aborter bland kvinnor över 35 är nu högre än någonsin.

Helt annorlunda ser det ut i den yngre åldersgruppen. Bland dem under 20 är det inte bara antalet aborter som sjunkit markant; även rökning, alkoholintag och narkotikamissbruk rapporteras ha gått ner dramatiskt bland yngre kvinnor i England och Wales.

Det totala antalet aborter i fjol låg på 185 596, vilket var 228 färre än 2015. Över hälften av alla aborter gjordes av kvinnor som uppgav att de bodde med en partner, och färre än en fjärdedel gjordes av ensamstående kvinnor. Av de kvinnor som gjorde abort i fjol var det nästan fyra av tio, 38 procent, som hade gjort minst en abort tidigare. För tio år sedan var den andelen 32 procent. Hela 47 procent av dem över 30 hade gjort minst en abort tidigare.

Siffrorna visar också att antalet ofödda barn med Downs syndrom, som aborteras efter att man ställt diagnosen, ökat från 689 (2015) till 706 i fjol, en ökning med 46 procent sedan 2010. Kampanjen Don’t Screen us Out pekar på sambandet mellan de ökande siffrorna och ny, förfinad fosterdiagnostik som görs genom ett blodprov på den gravida kvinnan tidigt i graviditeten. Man varnar för beräkningar som visar, att man kommer att upptäcka runt 100 fler ofödda barn med Downs syndrom varje år i takt med att testet rullas ut inom den offentliga vården, vilket kommer att resultera i fler aborter, eftersom 90 procent av dem som får reda på att deras ofödda barn har Downs väljer abort.

Siffrorna avslöjar även att antalet selektiva aborter efter assisterad befruktning – när trillingar eller tvillingar ”reduceras” till en eller två – har ökat från 119 under 2015 till 141 i fjol.

Källor: Don’t Screen us Out (www.dontscreenusout.org) och The Daily Mail (www.dailymail.co.uk)