Trendbrott när allt fler delstater i USA avvisar dödshjälp

11 september 2017
Efter att sex delstater i USA, samt District of Columbia, numera tillåter dödshjälp eller läkarassisterat självmord har bara i år 23 delstater röstat nej.

Med de vinstdrivna sjukvårdssystem som råder på många håll, där vård är kostsam och assisterat självmord ett billigt alternativ i vissa fall, är risken stor att patienter med terminala sjukdomar, funktionshindrade, äldre och fattiga utsätts för press att avsluta sitt liv i förtid, menar många. Där assisterat självmord är lagligt leder det till att myndigheter och försäkringsbolag påverkas av ekonomiska incitament med varje enskild persons beslut om sin död.

I USA har nyligen delstater som t.ex. New York, Rhode Island, Utah och Indiana, avböjt lagförslag om att införa assisterat självmord av en rad olika anledningar. I Hawaii var det ett domslut som avfärdade ett krav på avkriminalisering av assisterat självmord. Liknande skedde i New York förra veckan, när en domstol fastslog att lagstiftare har en rationell anledning att förbjuda assisterat självmord och att förbudet inte bryter mot konstitutionen. Delstaterna Pennsylvania, Wisconsin, Minnesota och Michigan förväntas komma fram till liknande beslut under hösten, medan Alabama och Ohio nyligen antog lagar för att stärka förbudet mot assisterat självmord. Dessutom pågår försök att upphäva en nyligen antagen lag i District of Columbia, som legaliserat assisterat självmord.

Tidningen The Washington Examiner menar att framgången i motståndet mot legalisering eller utvidgning av assisterat självmord beror på att lagstiftare från både demokrater och republikaner samt flera olika organisationer samarbetar för att informera politiker och allmänheten om frågan. Samarbetet omfattar alla större organisationer för bl.a. funktionshindrade, läkarföreningar, trossamfund, grupper som arbetar med livs- och familjefrågor och patientgrupper.

Det senaste året har det förekommit flera fall med patienter som nekats ersättning för vård i USA, där försäkringsbolag erbjudit att betala läkemedelskostnaden för assisterat självmord i stället. Från Kalifornien berättades i fjol om den obotligt sjuka Stephanie Packer, som nekades cytostatikabehandling av sitt försäkringsbolag som i stället erbjöd betala för självmordsläkemedel. Läs mer >> I Nevada bad läkaren Brian Callister två olika försäkringsbolag att godkänna livräddande behandlingar för två av sina patienter, men bägge  nekades och istället erbjöds ersättning för läkemedel för självmord.

The Washington Examiner hänvisar även till siffror från Oregon, där endast fyra procent av dem som överväger assisterat självmord får en remiss till en psykologisk undersökning, trots att 26 procent av dem som ansöker om läkarassisterat självmord lider av allvarliga depressioner.

Källor: The Washington Examiner (www.washingtonexaminer.com) och ABCNews (abcnews.go.com)