Turkiet föreslår skärpt lagstiftning om surrogatmoderskap

26 september 2017

Ett nytt lagförslag har lagts fram i Turkiet som går ut på att bestraffa surrogatmammor med två till fem års fängelse.

Enligt Turkiets nuvarande lagstiftning befinner sig surrogatmoderskap i en gråzon. Lagen anger att förhållandet mellan mor och barn etableras genom födseln, dvs. att surrogatmamman blir barnets mor. Om ett par sedan får vårdnaden över barnet blir det en juridisk snårskog. Dessutom är assisterad befruktning endast tillåten för gifta par.

Turkiska par som vill ha barn genom en surrogatmamma åker i regel utomlands och registrerar barnet vid hemkomsten under de genetiska föräldrarnas namn. Ofta används länder som Norra Cypern, Ukraina eller Georgien, där surrogatmoderskap är lagligt.

Ett nytt lagtillägg, som har tagits upp i turkisk media, ämnar nu förbjuda förmedling, hjälp, uppmuntran eller annonsering om surrogatmoderskap: "Att få barn eller ställa upp som surrogatmamma är förbjudet om graviditeten blir till med könsceller från en eller båda partners, eller om embryot som blir till från dessa celler sätts in i någon annan", heter det i lagförslaget. Lagförslaget förbjuder vidare att "genomföra en donation för att använda någon annans könsceller eller embryo, samt att donera, sälja, använda, lagra, överföra, importera och exportera könsceller eller embryon för detta ändamål". Lagförslagets sista stycke tillägger att påföljderna, som föreskrivs i lagen, tillämpas även om surrogatmoderskap äger rum i ett land där det är lagligt.

Förutom straffet på mellan två och fem år fängelse för dem som är inblandade i surrogatmoderskap, ger lagförslaget också klarhet i vem som skall få tillgång till assisterad befruktning: gifta par som inte kan få barn på naturligt sätt om det föreligger medicinsk nödvändighet. Det får endast utföras på godkända kliniker och av sjukvårdspersonal som har fått tillstånd av hälsovårdsministeriet. Tonvikten på gifta par ligger i linje med traditionella sunni-religiösa tolkningar av islam i Turkiet, som kungjorts av landets högsta religiösa ledare på senare tid.

Källa: Al-Monitor (www.al-monitor.com)