Tysk arbetsdomstol upphäver uppsägning av klinikchef pga. samvetsskäl

29 maj 2017
I början av året förklarade en överläkare på en gynekologisk avdelning på ett sjukhus i Tyskland att han av religiösa grunder inte ville att aborter skulle utföras på kliniken. Klinikchefen, som offentligt gav sitt stöd till gynekologen, sades upp av sjukhusets ägare Capio efter att ha tagit ställning. Nu har arbetsdomstolen upphävt uppsägningen.

Klinikchefen Markus Fröhling sades utan förvarning upp från sin tjänst vid Capio Elbe-Jeetzel-kliniken i den nordtyska staden Dannenberg i februari. Han hade offentligt gett sitt stöd till Thomas Börner, överläkare i gynekologi, som hade uttalat att han av religiösa grunder inte ville att aborter skulle utföras på kliniken. Läs mer >>

Arbetsdomstolen i Lüneburg förklarade förra veckan uppsägningen för ogiltig. Sjukhusets ägare Capio måste dra tillbaka sin uppsägning och fortsätta anställa Markus Fröhling enligt tidigare förhållanden, beslöt domstolen. Enligt nyhetstjänsten idea lär dock Capio inte återanställa Markus Fröhling, utan i stället ge honom ett betydande avgångsvederlag.

Källa: Katholischer Nachrichtendienst (www.kath.net)