Tyska vetenskapsakademin vill kunna manipulera embryon

03 april 2017
Tysklands nationella vetenskapsakademi Leopoldina publicerade nyligen ett diskussionsunderlag i vilket elva tyska forskare menar att modifiering av embryon bör tillåtas under vissa omständigheter. Kritiker menar att liknande krav har förts fram tidigare och att de är underbyggda med tomma löften.

En av författarna till diskussionsunderlaget är Jochen Taupitz, medicinetiker och professor i juridik samt ledamot i det tyska etikrådet. Diskussionsunderlaget, som han skrivit tillsammans med tio andra forskare, är ämnat att skapa en diskussion i Tyskland, som än så länge förbjuder tekniken, förklarar han i en intervju i den tyska tidningen Die Welt. Den tyska embryoskyddslagen förbjuder sedan 27 år tillbaka ingrepp i mänskliga könsceller, eftersom tekniken saknar erforderlig precision och säkerhet.
– Riskerna var alldeles för stora då. Det skulle ha varit oansvariga, mänskliga experiment, eftersom man inte kan utesluta att de manipulerade embryona resulterar i allvarligt skadade barn. Därför förbjöds sådana försök, säger Jochen Taupitz.

Han menar vidare att med CRISPR Cas-9-tekniken, och liknande metoder för genommanipulering, närmar sig ett mer kontrollerbart och säkrare ingripande i det mänskliga genomet. Läs mer >>
– Så småningom kommer vi att nå den punkt där vi måste väga nytta och risk mot varandra och komma fram till slutsatsen att metoden är förnuftig och ansvarsfull och därför bör tillåtas. Detta är för närvarande ännu inte fallet. Men samhället bör förbereda sig på att det snart är möjligt, säger Jochen Taupitz.

Taupitz säger vidare att det inte är acceptabelt att metoden kan leda till oönskade eller farliga mutationer men hänvisar till en ny, kinesisk studie, som manipulerade embryon, som "i princip var livsdugliga". Läs mer >> Enligt den tyska embryoskyddslagstiftningen är all forskning på embryon förbjuden. Jochen Taupitz vill ändra detta till att tillåta forskning på embryon som har blivit över efter preimplantatorisk diagnostik (PGD).
– Just dessa embryon skulle vara mycket intressanta för forskningen. De kan vara värdefulla för forskning om särskilda sjukdomsorsaker. Därför pläderar vi för att det kategoriska förbudet mot embryoforskning i Tyskland upphävs, säger Jochen Taupitz.

Bland de elva forskarna, som har skrivit under diskussionsunderlaget från  Leopoldina, går åsikterna isär om huruvida man bör tillåta att manipulera embryon för att få särskilda egenskaper eller bara för att undvika sjukdomar. Jochen Taupitz tror att det skulle kunna resultera i påtryckningar på föräldrarna om det skulle bli tillåtet att bestämma egenskaper och vill därför begränsa metoden till medicinska indikationer.
– Speciellt kyrkorna kommer motsätta sig våra teser. De avvisar av princip forskning på embryon. Men de måste också svara på frågan om vad man skall göra med överblivna embryon: djupfrysa permanent? Kasta bort? Båda är tillåtet enligt tysk lag. Skulle det inte vara bättre att göra något bra åt deras öde och använda dem för forskning på hög nivå till gagn för mänskligheten?, undrar Jochen Taupitz.

Den tyske kristdemokratiske riksdagsledamoten och bioetikexperten Hubert Hüppe kritiserar att de elva forskarna utlovar behandlingsmöjligheter för genetiska sjukdomar. Sådana löften gavs tidigare om embryonala stamceller med krav på legalisering av forskning på embryon och "har brustit som såpbubblor", menar han:
– Inga patienter, som blivit friska med hjälp av embryonala stamceller har ännu presenterats.  Därför bör man inte överskatta den bioetiska försöksballongen från gruppen runt Taupitz. Att legalisera forskning där embryon förstörs är inget alternativ, säger Hubert Hüppe till tidningen Die Tagespost.

Källor: Die Welt (www.welt.de) och Die Tagespost (www.die-tagespost.de)