Tysklands författningsdomstol avvisar klagomål om dödshjälp

14 augusti 2017
Den tyska förbundsförfattningsdomstolen avvisade nyligen två av totalt 13 klagomål mot det tyska förbudet för kommersiell och upprepad hjälp till självmord.

Domstolen i Karlsruhe förklarade kort att två av klagomålen från en grupp läkare och professorer inte uppfyllde antagningskraven och därför inte var tillräckligt motiverade. Klagomålet gällde den nya paragraf 217 i strafflagen. Sedan december 2015 förbjuder den dödshjälp som en tjänst, och den som kommersiellt tillhandahåller ett dödligt läkemedel till en annan person kan få upp till tre års fängelse. Klagomålet mot lagtillägget hade lämnats in av en rad organisationer, patienter, läkare och vårdgivare som alla stödjer dödshjälp. En brådskande begäran, som syftade till att upphäva lagen, avslogs redan i början av 2016.

Klagomålet om förbudet mot dödshjälp kommer att prövas av författningsdomare under året enligt tidningen Deutsches Ärzteblatt. Eftersom det lär bli en muntlig utfrågning är det osannolikt att ett beslut fattas före slutet av året. Det går i regel flera månader mellan förhandling och dom och enligt en talesman för domstolen är domen svårt att förutse för tillfället.

I våras förklarade Tysklands federala högsta instans för förvaltningsrättsliga mål assisterat självmord för lagligt i "extrema undantagsfall". Läs mer >>

Källa: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de)