USA drar in stödet till FN:s befolkningsfond

05 april 2017
President Trump meddelade i går tisdag att man kommer att dra in USA:s stöd till FN:s befolkningsfond UNFPA, på samma sätt som hans föregångare George W. Bush valde att göra 2002-2008.

Att man nu väljer att dra in stödet motiverar president Trump med det samarbete UNFPA har med de myndigheter som är ansvariga för befolkningsfrågan i Kina, och som fortfarande använder tvångsaborter och tvångssterilisering för att uppnå den mycket stränga barnbegränsningen. Bidraget som FN går miste om för 2017 är på runt 32 miljoner dollar (305 miljoner kr), cirka sju procent av hela UNFPA:s budget. USA har hittills varit en av de största donatorerna till UNFPA:s verksamhet; 2015 var man den fjärde största bidragsgivaren.

På sin hemsida har UNFPA publicerat ett uttalande, där man förnekar att man har att göra med aborter och tvångssteriliseringar i Kina. Enligt Steve Mosher, ordförande för Population Research Institute, en organisation som arbetar för att ”avslöja verkligheten bakom myten om överbefolkning och påtvingade aborter”, har UNFPA dock samarbetat inte bara med Kina utan även med regeringarna i Vietnam och Nordkorea, där man, enligt Steve Mosher, genom lokal närvaro uppmuntrat olika brutala metoder för att minska befolkningsökningen.

Det indragna stödet kommer nu i stället att gå till USA:s eget biståndsprogram USAID där det kommer att användas för familjeplanering, mödravård och reproduktiv hälsa som inte omfattar aborter.

Danmarks biståndsminister Ulla Tørnæs lät samma dag meddela, att Danmark till följd av USA:s belsut kommer att öka sitt stöd till UNFPA med 40 miljoner danska kr, och att hon planerar en givarkonferens senare i april för att diskutera "vad man kan göra politiskt för att stötta UNFPA och för de miljoner kvinnor som drabbas av det amerikanska beslutet".

Källor: UNFPA (www.unfpa.org), LifeSiteNews (www.lifesitenews.com), Fyens Stiftstidende (www.fyens.dk) och Time Magazine (www.time.com)