WHO:s beslut att klassa zikavirusepedimi som internationellt nödläge kritiseras

11 april 2017
Den ökade förekomsten av zikavirus i Sydamerika i fjol sammanföll med flera rapporter om barn som föddes med mikrocefali, dvs. för litet huvud. I februari förra året klassificerade därför världshälsoorganisationen WHO smittspridningen av zikaviruset som ett internationellt nödläge. ”Sambandet har emellertid inte exakt kunnat bekräftas”, skriver facktidskriften The Lancet i en aktuell artikel.

Respekt har tidigare rapporterat om hur zikavirusepidemin utnyttjades för att driva kravet på liberalare abortlagar i Brasilien, eftersom viruset förmodades leda till allvarliga fosterskador som mikrocefali. Läs mer >> Den Heliga stolen, ständig observatör i FN, krävde samtidigt i ett uttalande samordnade åtgärder från det internationella samfundet och mer forskning för att avgöra sambandet mellan viruset och mikrocefali, så att inga förhastade slutsatser skulle dras. Läs mer >>

Samma konklusion drar en grupp franska forskare, som i en artikel i facktidskriften The Lancet (dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(16)00651-6) analyserat uppgifter från ett zikavirusutbrott i Franska Polynesien från oktober 2013 till april 2014, vilket var det största dokumenterade utbrottet före fjolårets. Befolkningen i Franska Polynesien var 270 000 personer i december 2013, och under tiden 2013-14 föddes i genomsnitt 4 182 barn per år.

Studien fastslår att det under graviditeten finns en period då en infektion av zikavirus hos mamman ökar risken för mikrocefali hos fostret eller det nyfödda barnet. I slutet av virusutbrottet hade sjukvården journalfört 8 750 misstänkta infektioner av zikavirus, varav 383 bekräftades i laboratorium. Studien identifierade åtta fall av mikrocefali under perioden. Fem barn aborterades och tre föddes. Studien uppskattar den ökade risken för mikrocefali hos fostret eller det nyfödda barnet, om mamman blir smittad under de första tre graviditetsmånaderna, till en procent. Risken verkar vara låg jämfört med andra virusinfektioner som också kan orsaka fosterskador, som t.ex. CMV-infektion – en mycket vanlig virusinfektion – (13 procent) eller röda hund (38-100 procent).

Studieförfattarna kritiserar WHO för att inte ha använt sig av en standardiserad definition för mikrocefali innan sambandet mellan zikavirus och mikrocefali förklarades som hot mot folkhälsan av internationell omfattning. De menar att det kan ha bidragit till förvirring och en överskattning av antalet mikrocefalifall i Sydamerika. Det krävs mer epidemiologisk och experimentell forskning för att förstå rollen som infektion av zikavirus spelar i utvecklingen av medfödda missbildningar som mikrocefali samt för att klargöra orsakssambandet. Experimentella studier som undersöker överföring från mamman till fostret bör prioriteras, skriver de franska forskarna.

Kort efter artikeln i the Lancet publicerade WHO en artikel i facktidskriften New England Journal of Medicine (DOI: 10.1056/NEJMc1608612) om zikavirusinfektion och sambandet med neurologiska sjukdomar i Brasilien. Artikelns slutsats är att sambandet mellan zikavirus och mikrocefali finns, men att det är mer komplicerat än man tidigare trott. Därför efterfrågar WHO, i likhet med den Heliga stolen och de franska forskarna, ytterligare undersökningar för att klargöra orsakssambanden.

Källor: The Lancet (www.thelancet.com) och New England Journal of Medicine (www.nejm.org)