Abortförespråkande FN-resolution avvisad

26 april 2018

En FN-resolution om migration avvisades nyligen av USA och Afrikagruppen – den största av de fem regionala grupperna i FN – eftersom den europeiska gruppen insisterade på att inkludera abortförespråkande termer och utesluta skyddet av nationell självständighet.

Den 9-13 april sammaldes FN:s kommission för befolkning och utveckling i New York för sitt 51:a möte om hållbara städer, människors rörlighet och internationell migration. För tredje gången på fyra år kunde kommissionen inte nå någon överenskommelse om en gemensam resolution.

En koalition av länder, däribland Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Norden, Japan, Kanada och Australien, som arbetade för att ta med abortförespråkande termer och utesluta skyddet av nationell självständighet i resolutionen, lovade under mötet att "göra allt i sin makt" för att främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i varje region i världen.

Ingen internationell rätt till abort

USA och Afrikagruppen, som representerar 54 länder, motsatte sig detta och den amerikanska delegaten krävde "en sann suveränitetsklausul", och hänvisade till de ord om respekt för självständighet som används i många FN-avtal. Hon förklarade vidare att USA har varit tydlig med att man inte accepterar "oanvändbara" hänvisningar till abortrelaterade termer som sexuell och reproduktiv hälsa, som är "öppna för många tolkningar" och att det inte finns någon internationell rätt till abort.

I ett tal till FN-kommissionen av chefen för FN:s befolkningsfond, Natalia Kanem, har abortrelaterade termer i FN-avtal "kanske aldrig varit mer omtvistade". Men hon insisterar på att sexuell och reproduktiv hälsa och reproduktiva rättigheter är avgörande i migrationssammanhang, särskilt som svar på sexuellt våld.

Källa: LifeNews (www.lifenews.com)