Abortundersökning i Uganda

07 augusti 2018

Uganda kommer att delta i internationella studier om abort och post-abortvård i Afrika och Asien där forskare försöker ta reda på kvinnors kunskaper om abortmetoder och möjligheter, förekomsten av aborter, hur kvinnor gör abort och omfattningen av osäkra aborter.

Undersökningen utförs av PMA2020, som samlar in massdata om bl.a. hälsa i Afrika och Asien, och är kopplad till Bill & Melinda Gates stiftelse i samarbete med Guttmacher-institutet, som arbetar för rätten till abort och John Hopkins Bloomberg School of Public Health i USA. PMA2020:s arbete leds av Makerereuniversitet, Ugandas största universitet, tillsammans med Ugandas statistikbyrå och hälsoministeriet, för att få fram uppgifter om viktiga hälsoindikatorer som kvinnohälsa och familjeplanering. De samlar in uppgifter i Uganda, Etiopien, Elfenbenskusten, Indien och Nigeria, och förutom direkta frågor om abort ställs frågor om kvinnans två närmaste vänner och deras erfarenheter av abort.

Evidensbaserad sexuell och reproduktiv hälsopolitik

Målet är att resultaten skall bidra till evidensbaserad sexuell och reproduktiv hälsopolitik och program på nationell och global nivå för att säkerställa att kvinnors reproduktiva behov är uppfyllda. Uppgifter från Guttmacher-institutet från 2013 gör gällande att Ugandas abortfrekvens är högre än de 18 procent som Världshälsoorganisationen WHO uppskattar för den östafrikanska delregionen.

Enligt medieuppgifter är över 900 000 av Ugandas 2,2 millioner graviditeter varje år oavsiktliga och oplanerade. Omkring 400 000 av dessa slutar med abort. Hälsominister Sarah Opendi hävdade nyligen i en intervju att landet varje år förlorar stora summor på vård efter aborter och behandling efter osäkra aborter.

Olagligt i Uganda

Abort är mycket omdiskuterat eftersom det är olagligt i Uganda, och den som gör eller utför aborter riskerar fängelse. Samma lagstiftning säger också att man inte är straffrättsligt ansvarig för att utföra abort i god tro med rimlig omsorg och skicklighet för att bevara mammans liv, samt att ingen skall vara skyldig till brott för att med försiktighet låta ett barn dö innan det får en självständig existens utan sin mamma, om aborten utförs i god tro för att bevara mammans liv.

Källa: New Vision (www.newvision.co.ug)