Afrikanska kvinnor ber FN att stoppa stöd till abort

28 mars 2018

En grupp afrikanska kvinnor uppmanade under ett FN-toppmöte förra veckan FN att sätta stopp för västerländska biståndsgivares påtvingande av preventivmedel och abort på afrikanska kvinnor, som inte efterfrågat det.

Enligt Obianuju Ekeocha, ordförande för tankesmedjan Culture of Life Africa, tar Afrika varje år emot cirka 50 miljarder dollar (440 miljarder kr) i officiellt utvecklingsbistånd från andra länder, organisationer och privata stiftelser. Hon berättar att bidragen till befolkningskontroll genom preventivmedel och abort ökat från 610 miljoner dollar 1993 till 12,4 miljarder dollar 2012. Den "obestridliga, oövervinnliga maktbalansen mellan våra donatorer och mottagare" är "porten till nykolonialism", förklarade hon vid FN:s 62:a internationella möte om kvinnors rättigheter.

– Den stora majoriteten afrikaner anser att abort är att direkt förstöra det mänskliga livet. Och ändå donerar givarna till exakta motsatsen, berättade mötesdeltagaren Akech Aimba, som ger postabortrådgivning i Kenya.

Efterfrågar inte abort

Akech Aimba beskrev vidare den "ideologiska mobbning" från västerländska organisationer, som inrättat "illegala abortkliniker" på landsbygden i Kenya, och utbildar unga läkare från Nairobi i att göra aborter "för att tjäna lätta pengar". "För att få underlag till aborterna marknadsför de oansvarigt sexuellt beteende" genom att distribuera kondomer och preventivmedel, framförde Akech Aimba vid konferensen.

– Jag har aldrig i mitt liv sett att afrikaner går ut på gatorna för att kräva abort. Det beror på att vi inte ser på barn som besvär, vi ser på dem som förväntningar, förklarade hon.

Akech Aimba gjorde själv abort när hon var 18 och 22 år gammal. Hon kände efteråt sådan "känslomässig och psykisk skada" att hon försökte begå självmord två gånger innan hon fick "rådgivning för att kunna hantera sina känslor". Hon har sedan dess gett vägledning och stöd till mer än 300 kvinnor, som drabbats av trauma efter abort, med symptom som ilska, depression, självskadebeteende, självmordstankar och promiskuitet, som drivits på av ett behov av "ovillkorlig kärlek och bekräftelse".

"Moderskap värderas högt i Afrika"

Juristen Joy Brenda Mdivo, som driver advokatfirman East Africa Center for Law and Justice i Nairobi, menar att Afrika drabbas av "ideologisk kolonisering" i form av "omfattande sexualundervisning". Undervisningen, som tvingas på av donatorer, planeras "i något styrelserum i något västerländskt land". Den påstås vara åldersanpassad men gör barn "sexuellt medvetna" och uppmuntrar undangömt sexuellt experimenterande "utan föräldrars vetskap", enligt Joy Brenda Mdivo.

– Det är ett sätt att försöka säga att afrikanska barn inte får någon sexualundervisning om inte någon berättar de här sakerna för dem, men det är inte sant. Sådan undervisning måste komma från oss, vara åldersanpassad, utvecklad av föräldrarna, av lärarna och med känsla för vår kultur, förklarade Joy Brenda Mdivo vid FN-konferensen.

Sheila Muchemi, som skriver på en doktorsavhandling i klinisk psykologi, förklarade för kongressen hur afrikanska värderingar skiljer sig från västerländska. Moderskap värderas högt, liksom, tron, familjen och den samhällsgrupp man tillhör. Man ser kvinnorna som dem som "bevarar Afrikas moral och värderingar, som inte vill förespråka något som skadar deras barns oskyldiga liv".

– Dessa värden hoppas vi kommer att fortsätta vårdas av dem som försöker investera och utveckla våra nationer, sade Sheila Muchemi. Läs mer >> 

Källa: LifeSiteNews (www.lifesitenews.com)