”Afrikanska läkare är emot dödshjälp och läkarassisterat självmord”

06 mars 2018

Professor Mike Ozovehe Ogirima, ordförande för den afrikanska grenen av Världsläkarorganisationen WMA, säger i ett uttalande att "Afrika är emot dödshjälp och läkarassisterat självmord".

Mike Ozovehe Ogirima anser att dödshjälp och läkarassisterat självmord står i strid mot läkareden. Han menar vidare att det säkraste sättet att motverka dödshjälp är att förbättra palliativ vård för patienter i livets slutskede.

– Vi afrikaner är emot dödshjälp och läkarassisterat självmord. Vi kan inte hjälpa patienter, som kanske vill avsluta sina liv, pga. landets lagstiftning och WMA:s etiska riktlinjer som inte tillåter läkare att avsluta någons liv, säger Mike Ozovehe Ogirima.

Han får medhåll av Otmar Kloiber, generalsekreterare för WMA, som uppmanar läkare i hela världen att arbeta för bättre säkerhet för patienter i livets slutskede, i stället för att förlänga deras lidanden. Den palliativa vården, menar han, är nödvändig vård för att trösta patienter, ta bort smärtor och ångest och han uppmanar alla länder att bidra med tillräckligt med resurser till detta.

Källor: Bioethics Observatory (www.bioethicsobservatory.org) och Génèthique (www.genethique.org)