Äggdonation medför skillnad i relationen till barnet, visar ny studie

11 oktober 2018

Mammor som får barn med hjälp av donerade ägg visar inte samma anknytning till sina barn som de som använder egna ägg, avslöjar en ny studie från universitetet i Cambridge.

Enligt studien visar kvinnor som inte har genetisk koppling till sina barn "subtila men betydande" skillnader i hur de umgås med sitt barn. Observationer visar, att de har lite mindre ögonkontakt med sina barn och svarade mindre på barnets lek.

Forskarna bakom studien tror att skillnaderna kan förklaras med att mamman är medveten om att hon saknar genetisk koppling till sitt barn, eller med att familjebildningen i dessa fall oftast sker när kvinnan är något äldre. Författarna poängterar dock att alla deltagande föräldrar visade ett starkt och kärleksfullt band till sina barn.

Allt fler använder donerade ägg

Forskningen presenteras i en tid när allt fler brittiska kvinnor använder donerade ägg för att bli mamma, ofta senare i livet. År 2016 föddes ca 1 400 barn i Storbritannien med hjälp av donerade ägg, vilket är tre gånger fler än 1996.

– Ett litet antal av de mammor vi studerade, som hade fått donerade ägg, talade om hur de fick kämpa med tanken att de inte har något genetiskt band till sitt barn. Vi vet från andra undersökningar att genetiska släktband har olika betydelse för olika människor. Samtidigt talade några av dessa mammor också om hur svårt det var att komma fram till om de hade det svårt på grund av äggdonationen i sig eller på grund av vanliga utmaningar med att bli mamma, säger Susan Imrie från Centrum för familjeforskning vid universitetet i Cambridge och medförfattare till studien till tidningen The Daily Telegraph.

Liten relationsskillnad

I studien, som presenterades vid den amerikanska läkarkonferensen för reproduktiv medicin i Denver i början av månaden (doi.org/10.1111/cdev.13124), ingick 85 par som använt donerade ägg och 65 par som blev gravida med egna ägg. Alla hade fått barn med hjälp av provrörsbefruktning. Både mammor och barn samt papporna och barn fick leka i tio minuter, och poäng sattes med en skala på högst 29 poäng. De fyra områden som forskarna bedömde var hur känsliga föräldrarna var för barnets behov, hur bra de hjälpte barnet att leka, om de hjälpte sitt barn att leka utan att vara överbeskyddande och slutligen om det fanns någon fientlighet mot barnet. De tittade också på de 11 månader gamla barnens samspel med föräldrarna, till exempel hur mycket barnet tittade, log och skrattade mot dem.

Alla föräldrar visade att de var känslomässigt knutna till sina barn. Mammorna som hade fått barn med hjälp av donerade ägg var dock något mindre känsliga och mindre "strukturerade" i hur de lekte med sina barn. Barnen i den gruppen blandade också in sina mammor lite mindre i sin lek. Papporna i båda grupperna samverkade på samma sätt med sina barn. Forskarna drog slutsatsen att "äggdonationsfamiljer i allmänhet fungerar bra men det kan finnas en subtil men ändå betydande skillnad i mamma-barninteraktionen."

Källa: The Daily Telegraph (www.telegraph.co.uk)