Åklagare lägger ner mål mot nederländsk läkare som gav dödshjälp

06 november 2018

Åklagarmyndigheten i Nederländerna har lagt ner ett mål mot en läkare som gett dödshjälp till en patient som befann sig i ett allvarligt nedsatt tillstånd och som inte hade gett skriftligt samtycke.

Fallet gällde en 72-årig kvinna som led av metastatisk cancer i bukspottkörteln, och som fick dödshjälp efter en hjärnblödning, som allvarligt försämrade hennes kommunikation. Kvinnan hade inte skrivit under någon skriftlig ansökan om dödshjälp, men den behandlande läkaren påstod att kvinnan vid ett tidigare tillfälle uttryckt önskan om dödshjälp.

Åklagarmyndigheten meddelade i slutet av oktober att man efter en utredning är övertygad om att kvinnans önskan om dödshjälp var frivillig och väl övervägd. Myndigheten pekade på att kvinnan inte kunde ge någon skriftlig begäran om dödshjälp men i stället kunde nicka och gestikulera med händerna, och att hon på så sätt hade visat att hon önskade dödshjälp.

Flera tveksamma fall av dödshjälp

Den nederländska övervakningskommittén för dödshjälp överlämnade fallet till åklagarmyndigheten förra året, tillsammans med ytterligare tre tveksamma fall. Kommittén var oroad över att det i detta fall inte förekommit något skriftligt samtycke, och de ifrågasatte läkarens tolkning av patientens "signaler" efter hjärnblödningen. Man var också oroad över att alternativa möjligheter att lindra patientens lidande, som palliativ sedering, inte hade undersökts tillräckligt.

Åklagarmyndigheten meddelade samtidigt att de kommer att ge besked om de andra fallen inom de närmaste veckorna. Läs mer >> 

Källor: BioEdge (www.bioedge.org) och Dutch News (www.dutchnews.nl)