Äldre på vårdhem i Schweiz vill fortsätta leva

11 september 2018

En undersökning på vårdhem i Schweiz belyser äldres syn på döden – ett tidigare förbisett ämne. Resultaten visar att fler än fyra av fem önskar leva.

Hittills har det inte gjorts många undersökningar om äldre som bor på vårdhem i Schweiz och deras inställning till döden. Därför genomförde forskare från universitetssjukhuset i Genève en studie, som syftar till att bättre förstå om, varför och hur de boende på vårdhem vill dö. Frågan har blivit relevant i samband med pågående debatter i Schweiz om assisterat självmord från praktiska och moraliska synvinklar samt den ständigt stigande förväntade livslängden, som för Schweiz är nästhögst i världen efter Japan, 83,3 år, enligt WHO.

Resultaten av undersökningen blev en överraskning för forskarna:

– I motsats till andra undersökningar bland äldre som bor på sjukhus eller hemma anser sig boende på vårdhem åtnjuta god hälsa, få stöd av personalen, och känner sig inte som en börda för sina anhöriga, säger studieförfattaren Eve Rubli Truchard till Schweiz public service tv-kanal.

Vill fortsätta leva

Av de 380 intervjuade på olika vårdhem i tre olika kantoner uppgav 84 procent att de vill fortsätta leva, medan de övriga 16 procent avslöjade en vilja att dö men av naturliga orsaker. Bara en av de tillfrågade ville påskynda processen.

När det gäller den psykologiska synen på det oundvikliga svarade bara fyra procent att de varken var redo för döden eller kunde acceptera den, medan 50 procent svarade att de inte var redo men att de kunde acceptera den. En av de viktigaste konklusionerna från studien, enligt författarna, är att döden inte är tabu på vårdhemmen de besökte. Forskarna rekommenderade därför fortsatt dialog om döden, både med anhöriga och med vårdpersonal.

Studieförfattarna menar att resultaten kan hjälpa vårdpersonal att bättre förstå varför en del äldre vill dö. De kan även bidra till att konkreta åtgärder utvecklas för vård av människor som yttrar önskemål om att dö.

Källor: Swissinfo (www.swissinfo.ch) och National Research Programme (www.nfp67.ch)