Allt fler självmord bland Kinas ensamma äldre

02 mars 2018

Fastän Kina utvidgade sin tidigare ettbarnspolitik till två barn per familj 2015 har årtionden av befolkningskontroll bidragit till markant köns- och åldersobalans, med långtgående konsekvenser för samhället, som sexhandel och självmord bland äldre.

– I Kina bor uppskattningsvis 37 miljoner fler män än kvinnor. Det bidrar till tvångsgifte, prostitution och sexhandel i Kina och länderna omkring, säger Reggie Littlejohn, ordförande för organisationen Women’s Rights Without Frontiers (Kvinnors rättigheter utan gränser) till nyhetstjänsten CNA.

Reggie Littlejohn har sett effekterna av den demografiska förändringen i Kina och oroar sig över konsekvenserna för samhället och för den mänskliga värdigheten hos äldre. Självmordstalen i Kina för dem som är över 65är fyra till fem gånger högre än för den övriga befolkningen, enligt en studie i den amerikanska tidskriften Aging and Disease.

Allt fler självmord bland äldre

– Just nu är Kinas problem inte att de har för många människor. Det är att de har för få unga som tar hand om den snabbt åldrande befolkningen och även med tvåbarnpolitiken föds inte så många som krävs för att avhjälpa situationen eller ändra på det faktum att det finns för få som arbetar. Det är en kraftig ökning av självmord bland äldre. Historiskt sett omhändertogs äldre av en stor familj. Nu har många inte någon som tar hand om dem, och därför tar många sitt liv, säger Reggie Littlejohn.

Reggie Littlejohn berättar vidare att hennes organisation nu har börjat ta hand om äldre änkor i Kina, som inte har några närstående. En kvinna hon mötte livnärde sig under några dagar bara på salt, och hon hade köpt ett rep för att hänga sig när livet blev för svårt.

– Dessa kvinnor är så tacksamma för den hjälp vi ger dem. Det kostar inte så mycket att stödja en äldre änka i Kina. Vi ger dem motsvarande 20 dollar per månad och det är skillnaden mellan att äta salt som måltid och att få riktig mat, säger Reggie Littlejohn.

Inget slut på tvångsaborter

Förutom att hjälpa äldre änkor, arbetar Women’s Rights Without Frontiers med krisgraviditeter i Kina. Läs mer >> 

– Tvåbarnspolitiken innebär inte ett slut på tvångsaborter. Ensamstående mammor tvingas fortfarande till abort liksom kvinnor som väntar sitt tredje barn. Vi har ett nätverk i Kina som gör att vi kan kontakta kvinnor som pressas till abort eller till att överge sitt barn eftersom det är en flicka. Vårt budskap till kvinnorna är: Gör inte abort eller överge ditt barn därför att det är en flicka. Hon är en dyrbar dotter. Flickor är lika bra som pojkar. Vi ger dig ett bidrag varje månad i ett år för att ge dig möjlighet att behålla din dotter. Därmed har vi räddat hundratals ofödda flickor, berättar Reggie Littlejohn. Läs mer >> 

Källa: Catholic News Agency (www.catholicnewsagency.com)