Amerikansk domstol tar ställning till om ivf-embryon är personer

05 december 2018

I USA stäms en fertilitetsklinik för vållande till annans död efter att ett stort antal embryon förstördes när en förvaringstank med flytande kväve gick sönder tidigare i år. En domstol måste nu bestämma om embryon är personer vilkas liv börjat vid befruktningen.

Det var i Ohio som en tank med flytande kväve gick sönder i mars vid University Hospitals fertilitetsklinik i Cleveland pga. den mänskliga faktorn. Mer än 950 patienter förlorade över 4 000 ägg och embryon som frysts ner och lagrats för senare användning, och av dem är det 70 som på olika sätt stämmer kliniken för förlust av egendom och sjukvårdskostnader.

Embryo som juridisk person

Ett av de berörda paren har valt att stämma kliniken för vållande till annans död. De vill uppnå att embryon rent juridiskt skall behandlas som personer vilkas liv börjar vid befruktningen.

I facktidskriften Annals of Internal Medicine (DOI: 10.7326/M18-2483) framhåller nu några bioetiker och advokater varför rättegången kommer att få djupgående konsekvenser för andra familjer. De menar att om domstolen kommer fram till att embryon är personer, kan det användas som grund för att begränsa abort, forskning på embryonala stamceller samt få konsekvenser för konstgjord befruktning.

Räknas som dråp?

– Verksamheten för assisterad befruktning skulle äventyras. Om en läkare skulle frysa ner embryon, och några inte skulle överleva, hur skulle det då hanteras? Skulle det räknas som dråp? Man måste se stämningen i det sammanhanget. Det går utöver pro-life/pro-choice-debatten och når in till själva metoderna för konstgjord befruktning och andra fertilitetsfrämjande metoder. Rättssystemet har inte kommit fram till lämpliga förfaranden för att söka skadestånd för ägg eller embryon som förstörts. I dag finns det ingen klarhet i domstolar om hur man skall hantera sådana fall, säger Eli Adashi, professor i obstetrik och gynekologi vid Brown University och en av medförfattarna till artikeln.

Det är inte första gången som embryon eller könsceller oavsiktligt har kasserats, förstörts eller skadats i USA, men det finns inget offentligt eller privat system för att spåra hur liknande händelser har hanterats. Artikelförfattarna skriver att "det skulle vara ödets ironi om en stämningsansökan, som syftar till att skydda rättigheterna för dem som saknar förmåga till reproduktion, resulterar i att begränsa otaliga andras reproduktiva rättigheter".

Källor: BioEdge (www.bioedge.org) och Annals of Internal Medicine (annals.org)