Amerikanska kongressledamöter protesterar mot handel med mänsklig fostervävnad

24 september 2018

Att köpa vävnad från aborterade foster till forskning är "avskyvärt" och måste sluta, skriver 85 ledamöter i USA:s representanthus i ett brev till läkemedelsverket Food and Drug Administration (FDA).

Företaget Advanced Bioscience Resources (ABR) har ett avtal med det amerikanska läkemedelsverket FDA om att leverera "färsk mänsklig fostervävnad", som transplanteras till möss för att skapa ett människolikt immunsystem för forskningsändamål. Det är det åttonde kontraktet mellan FDA och företaget sedan 2012, och sju av kontrakten verkar röra samma eller liknande program.

Oetiskt och olagligt

I USA är försäljning av mänsklig fostervävnad förbjudet enligt lag. I sitt brev påpekar ledamöterna att kongressen undersökte Advanced Bioscience Resources 2016 som en del av en större rapport och fann att företagets förehavande är oetiskt och eventuellt olagligt. Läs mer >> Utredningen från 2016 gjordes efter att pro-lifeorganisationen Center for Medical Progress rapporterade om handel med kroppsdelar från aborterade barn från Planned Parenthood. Läs mer >> 

"ABR erkände för kongressen att de fick vävnad genom att samla mänskliga fosterrester från abortkliniker för 60 dollar (ca 535 kr) för varje ’enskilt aborterat foster’ – och sedan sålde kroppsdelarna vidare till forskare för 325 dollar (ca 2 900 kr) per ’del’ – hjärna, ögon, lever, thymus och lungor", heter det i ledamöternas brev.

Barn med högre värde som döda än levande

Kongressen har redan anmält ABR till justitieministeriet för vidare utredning. Kongressledamoten Chris Smith menar att FDA använder skattebetalares pengar "för att finansiera en barbarisk forskningsmetod som behandlar små barn som försökskaniner". Han påpekar att det finns mer etiska metoder för forskning, som att utveckla mänskligt immunsystem från mänsklig benmärg eller navelsträngsblod istället för att få vävnad "genom att förstöra ofödda barn".

– ABR är just nu under utredning för sitt samarbete med Planned Parenthood gällande försäljning av aborterade foster och fosterdelar med vinst. Det är orimligt att USA:s regering fortfarande betalar med skattepengar för färska, högkvalitativa fosterhjärtan, lungor, lever och hjärnor. Genom anpassad beställning av sena aborterade foster och kroppsdelar, som säljs vidare av Planned Parenthoods samarbetspartner, är FDA direkt en del av dessa aborter och det innebär att för den amerikanska regeringen har små barn ett högre värde som döda än levande, säger David Daleiden, ordförande för Center for Medical Progress.

Källa: Catholic News Agency (www.catholicnewsagency.com)