Antalet aborter pga. Downs syndrom ökar i Storbritannien

18 december 2018

Det brittiska hälsoministeriet publicerade förra veckan reviderade siffror, som visar en markant ökning av antalet aborter, i synnerhet aborter pga. Downs syndrom.

Den aktuella rapporten gör gällande att antalet aborter i Storbritannien befinner sig på den högsta nivån sedan 2008. Sammanlagt gjordes 2017 197 533 aborter, varav 3 314 aborter berodde på "risk att barnet skulle födas med ett allvarligt funktionshinder", en ökning med tre procent från 2016 och så mycket som 46 procent sedan 2011. Av dessa aborter gjordes i fjol 655 pga. Downs syndrom; jämfört med 437 för tio år sedan.

– Situationen kommer att bli mycket värre, eftersom regeringen fortfarande planerar att innefatta blodprovet NIPT i det offentliga utbudet för fosterdiagnostik. De som förespråkar provet menar att man med hjälp av det kommer att upptäcka 102 fler barn med Downs syndrom varje år. Eftersom 90 procent av dem som får diagnosen aborteras, kommer ytterligare 92 ofödda med Downs att aborteras per år. En sådan minskning av antalet människor med Downs syndrom kommer sannolikt att få en djupgående negativ inverkan på personer med Downs, varnar företrädare för kampanjen Don't Screen Us Out. Läs mer >> 

NIPT, non-invasive prenatal test, har redan visat sig ha förvärrat den diskriminerande inställning mot barn med Downs syndrom, som finns inom vården i Storbritannien. Föräldrar till barn med Downs har berättat om hur barnmorskor informerat om att ”NIPT:s syfte är avbrytanden”, och en informationsbroschyr till gravida som ville göra NIPT i Wales behövdes nyligen skrivas om efter att den kritiserades för att fokusera på medicinska problem med Downs, skriver brittiska Society for the Protection of Unborn Children, SPUC.

Källa: SPUC (www.spuc.org.uk)