Argentina röstar nej till legalisering av abort

09 augusti 2018

Det blev nej till legalisering av abort i Argentina. Inför en omröstning i senaten denna vecka var opinionen mycket splittrad, bl.a. förklarade sig provinsen Tucumán vara pro-life. Även ett hundratal läkare samlades nyligen i Buenos Aires i protest mot den planerade abortlagen.

Den planerade abortlagstiftningen i Argentina, som togs upp av de 72 senatsledamöterna den 8 augusti och ledde till en lång debatt långt ut på natten, har delat landets befolkning i två läger och även i allt högre grad läkarkåren. Bland annat har hundratals läkare arrangerat protester mot abort utanför presidentpalatset i huvudstaden. Lagförslaget gällde legalisering av abort fram till den 14:e graviditetsveckan. Flickor under 16 år skulle kunna få abort utan att behöva informera sina föräldrar, och vårdpersonal skulle kunna åberopa samvetsfrihet men inte hela avdelningar eller mottagningar.

Även om gruppen Doctors for Life endast har runt 1 000 medlemmar, en liten andel av landets läkare, har deras protester mot legalisering av abort lett till märkbara debatter inom läkarkåren. Ledare för den argentinska läkarföreningen hade dock godkänt lagförslaget, som i juni gick igenom representanthuset. De argumenterade att det skulle bidra till att minska dödsfallen bland de uppskattningsvis 400 000 kvinnor som gör illegala aborter varje år. Landets medicinska akademi avvisade bestämt lagstiftningen och fastslog i ett uttalande att människans liv börjar vid befruktningen och att "förstöra ett mänskligt embryo betyder att förhindra att en människa föds".

"Läkare med samvetsfrihet svartlistas"

En del privata sjukhus vände sig mot att lagen endast skulle tillåta enskilda läkare att välja bort att utföra aborter, inte hela avdelningar eller sjukhus. Argentinas läkarförening för gynekologer och obstetriker beklagade att de inte hade rådfrågats och uttryckte oro för att läkare, som vägrar att utföra aborter på grund av moraliska skäl, skulle kunna drabbas av yrkesdiskriminering. Registrering av samvetsfrihet, menade kritiker, skulle ha kunnat bli en slags "svartlistning" så att sjukhus kunde undvika att anställa dem.

Lagförslaget röstades mycket knappt igenom i representanthuset den 14 juni efter en lång kampanj, där ja-sidan stöddes av bland annat Human Rights Watch och Amnesty International. President Mauricio Macri hade dessutom lovat att underteckna lagförslaget om det skulle gå igenom senaten, trots att han är emot abort.

"Det finns två"

Den deklaration för livet, som kungjorts av ledande politiker i Tucumán, en av 23 provinser i Argentina, var enbart symbolisk, eftersom abort skulle ha blivit lagligt i hela landet om lagen hade bekräftas av senaten. Juristen Sandra Mendoza, som hjälpte till att introducera deklarationen, betonade dock att orden speglar övertygelsen hos majoriteten av befolkningen i Tucumán:

–  Argumentet för abort, som kallas "rätt att välja" är felaktigt. Det säger ingenting om rätt till livet för den som utvecklas i livmodern. Ideologin till förmån för abort försöker plantera idén om att endast en person existerar, när vetenskap bekräftar att det rör sig om två, påpekar Sandra Mendoza.

Argentina tillåter fortsättningsvis, liksom förut, abort i fall av våldtäkt, om fostret har svåra avvikelser eller vid risk för kvinnans hälsa. Abortförespråkare hävdade i debatter inför omröstningen att läkare och domare ofta blockerar lagliga aborter. Olagliga aborter kan leda till fyra års fängelse för både kvinnan och läkaren. I Latinamerika är abort tillåten i Uruguay, Kuba och Mexico City, som är huvudstaden i Mexiko.

Källor: Catholic News Agency (www.catholicnewsagency.com) och ABC News (abcnews.go.com)